koeien veenweidegebied

Webinar 'Blijven boeren in veenweidegebied' op 6 januari

Hoe ga je als boer om met bodemdaling, de uitstoot van broeikasgassen en andere uitdagingen in het veenweidegebied? Hoe kunnen we blijven boeren in het veenweidegebied?

Daarover organiseert het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur in samenwerking met hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) het webinar: ‘Blijven boeren in het veenweidegebied’ op woensdagavond 6 januari van 19.30 uur tot 21.00 uur. 

De landbouwgronden op veen hebben te maken met een zakkende bodem, maximaal 1 centimeter per jaar. De bodem daalt door het oxideren en inklinken van de veengrond. Dit brengt op lange termijn schade toe aan woningen, wegen en waterwerken. Daarnaast zorgt bodemdaling ook voor de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Het is dus hard nodig om de daling van de veenbodem af te remmen. Een noodzaak waar agrarische ondernemers uit Utrecht steeds meer mee te maken krijgen.

Inhoud webinar 
In het webinar neemt Marjan Holtman van HDSR ons mee in de verschillende pilotprojecten in Utrecht (bijv. Lage Weide en Vlist). Binnen die projecten hebben agrariërs samen met het waterschap maatregelen tegen bodemdaling genomen. Wat zijn de ervaringen tot nu toe en welke vragen zijn er nog?

Naast HDSR schuift ook de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) aan. Max Zevenbergen licht de financieringsstructuur van Valuta voor Veen toe. Hoe kunnen inspanningen om CO2-uitstoot terug te brengen financieel vergoed worden?

Tot slot neemt Frank Lenssinck van de Hoogwaterboerdeij in Zegveld ons mee in de praktijk van het boeren met hogere waterpeilen. Hoe is de Hoogwaterboerderij ontstaan? Met welke concrete maatregelen zijn zij bezig en welke uitdagingen zijn er?

Aanmelden
Meld je aan, stel je vragen en praat mee! Deelname is gratis. Opgave is noodzakelijk via het onderstaande formulier:

Deze bijeenkomst hoort bij de serie ‘Laat de natuur het werk doen’. Deze serie is onderdeel van het Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur. Voor meer informatie: Annelie Lekkerkerker, alekkerkerker@ltonoord.nl , tel. 06-48018433.