1. LTO Noord pleit voor behoud van landbouwgrond bij versterking Lekdijk

  LTO Noord wil dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden beheercontracten sluit met boeren langs de Lek tussen Amerongen en Schoonhoven.

 2. Zienswijze op omgevingsvisie Provincie Utrecht

  LTO Noord heeft kennisgenomen van de omgevingsvisie en omgevingsverordening van de provincie Utrecht en heeft hier een zienswijze op geschreven.

 3. Keuken van Utrecht positief voor imago sector

  LTO Noord regio West levert een bijdrage aan het tv-programma Keuken van Utrecht, dat iedere maandag is te zien op RTV Utrecht.

 4. Jongeren in gesprek op provinciehuis Utrecht

  Op 23 september organiseerde LTO Noord in samenwerking met de provincie Utrecht een bijeenkomst voor jonge boeren in Utrecht. De jongeren kregen o.a. informatie over het Utrechtse landbouwbeleid en konden in gesprek met gedeputeerde Hanke Bruins-Slot.

 5. Regiodialogen Omgevingsvisie provincie Utrecht

  LTO Noord is aanwezig bij de verschillende regiodialogen die de provincie Utrecht organiseert met betrekking tot de realisering van de nieuwe omgevingsvisie, die vanaf 2021 van kracht moet worden.

 6. Bezoeken gedeputeerde provincie Utrecht

  In augustus heeft LTO Noord twee werkbezoeken georganiseerd voor de nieuwe landbouw gedeputeerde van provincie Utrecht, Hanke Bruins Slot.

 7. Projectaanvraag H2Harvester

  Vanuit het programma Klimaat en Energie in West-Nederland wordt onderzocht op welke manieren zonne-energie in het landelijk gebied kan worden geïntegreerd.

 8. Gesprekken met deelnemers Groene Contour Utrecht in volle gang

  LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Utrecht en Utrechts Particulier Grondbezit hebben in de periode juli - september 2019 zijn constructieve gesprekken gevoerd met agrarische ondernemers over ontwikkeling-scenario’s binnen de Groene Contour.

 9. LTO Noord werkt met verschillende organisaties aan pilot Groene Contour Utrecht

  De provincie Utrecht heeft 3000 ha aangewezen als Groene Contour gebied ter versterking van het Natuurnetwerk Nederland. Natuurontwikkeling is echter geen aantrekkelijk verdienmodel voor agrarische ondernemers.

 10. Meer lijn in Landbouwagenda Utrecht

  Ten opzichte van de concept-Samenwerkingsagenda Landbouw bij de Utrechtse landbouwvisie heeft LTO Noord Utrecht de afgelopen maanden veel winst weten te boeken en is er meer lijn gekomen in de betreffende Agenda.