Startbijeenkomst Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland

Locatie
't Manneke, Leeweg 33, 2651 CL Berkel en Rodenrijs
Tijd
10:00 - 16:30 uur

Aanmelden

Kringlooplandbouw staat hoog op de agenda. Bij bedrijven en bij de agrarische sector. Daarom heeft LTO Noord heeft samen met provincie Zuid-Holland een project opgezet rond het thema Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland. Benieuwd wat het u oplevert? Ga met ons in gesprek over de thema’s bodem, nutriënten, biodiversiteit en techniek en laat u inspireren door gastsprekers: meteoroloog Reinier van den Berg en Frank Verhoeven, eigenaar Boerenverstand.

Voor wie? Voor alle agrariërs in Zuid-Holland! Bent u melkveehouder, akkerbouwer, fruitteler, bollenboer, volle grond groenteteler of houdt u vleesvee dan mag u deze dag niet missen want we willen weten wat jullie nodig hebben om een volgende stap in de toekomst te maken.

Voor wie nog meer? Deze dag is ook bedoeld voor mensen in de keten die zich naast of met de agrariërs bezig houden met bodem, nutriënten, biodiversiteit en nieuwe technieken. Om uiteindelijk samen kringlopen te sluiten.

Waarom deze uitnodiging? Het project vruchtbare kringlopen Zuid-Holland is een groot project van 1,2 miljoen euro. LTO Noord heeft de contouren van het project vastgesteld. Met daarin een aantal projecten die gedefinieerd zijn. Hierover vertellen we tijdens de bijeenkomst en daar kan iedereen zich bij aansluiten. Maar…. er is ook nog open ruimte en budget. Hiervoor zoeken we ideeën van de agrariërs zelf of goede ideeën uit de keten.

Datum: dinsdag 19 maart 2019
Tijd: 10.00 uur tot 15.30 uur
Locatie: 't Manneke, Leeweg 33, 2651 CL Berkel en Rodenrijs

Save the date! Klik hier om u aan te melden

Ga met ons in gesprek en laat u inspireren
Tijdens de bijeenkomst inspireren wij u over het thema vruchtbare kringlopen maar gaan ook met u in gesprek over de thema’s bodem, nutriënten, biodiversiteit en techniek. Niet alles staat nog vast in dit project. Voor de invulling daarvan hebben we u nodig!

Hoe kijken gastsprekers Reinier van den Berg (meteoroloog en bekend van RTL 4) en Frank Verhoeven (eigenaar van Boerenverstand) naar het thema ‘Vruchtbare Kringlopen’, zij nemen u mee in hun verhaal over kringlooplandbouw.

Klik hier voor de uitnodiging en het volledige programma.