vaste planten

Minder emissies in en om Boskoop

Wat kunnen boom- en vaste plantenkwekers in en om Boskoop doen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen richting het oppervlaktewater te beperken? Die vraag staat centraal in een project waarvoor LTO Noord in de eerste maanden van 2016 de voorbereidingen treft.

Het project bestaat grofweg uit twee delen, vertelt Maarten Hermus van LTO Noord. ‘Samen met vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, DLV Plant schrijft LTO Noord aan een project waarin boeren subsidie moeten krijgen voor het doen van investeringen. Maar minstens zo belangrijk is het vergroten van kennis, met als doel efficiënter gebruik van middelen en schoon water', vertelt hij.

LTO Noord hoopt zo dat telers zich bewuster zijn van hun handelen en dat ze zich er bewust van zijn dat ze ook anders, schoner te werk kunnen gaan.

Het project is onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en richt zich op alle 300 tot 400 ondernemers in Boskoop. Onder hen bevinden zich zowel leden als niet-leden van LTO Noord