vollegrondsgroente

Voortrekkersrol LTO Noord in Zuid-Hollandse Voedselfamilies

"LTO kan voortrekkersrol vervullen bij vernieuwing van land- en tuinbouw." Dat is een van de fijne quotes van landbouwgedeputeerde in Zuid-Holland Han Weber, in een interview dat onze collega’s van Nieuwe Oogst, onlangs met hem en met onze collega Eveline Westeneng afnamen.

Aanleiding voor dit dubbelinterview is de openstelling van de subsidiemaatregel ‘Samenwerking duurzame innovaties Zuid-Holland 2018’. Meer informatie over deze maatregel vindt u hier.

Intussen werken LTO Noord en Provincie Zuid-Holland al twee jaar samen in het kader van de InnovatieAgenda Duurzame Landbouw van de provincie. Dit doen we zowel beleidsmatig en bestuurlijk als praktisch, door het (laten) ontwikkelen van proeftuinen voor innovatie door onze leden en andere partners.
Hierin speelt Eveline Westeneng als verbindende schakel tussen initiatiefnemers en de provincie een belangrijke rol. Aanvragen, ideeën en suggesties zijn welkom via ewesteneng@ltonoord.nl.