Water landschap

Veel animo voor waterpark

Een flinke groep boeren en tuinders heeft interesse om met het concept Waterpark aan de slag te gaan in hun polders.

Dat blijkt de uitkomst van twee door LTO Noord regio West georganiseerde startbijeenkomsten in Warmond en Ouddorp. ‘Bijna iedere ondernemer die we vorig jaar al spraken, was aanwezig en heeft ook aangegeven mee te willen doen met het verkennen van nieuwe verdienmodellen’, vertelt beleidsmedewerker Tessa de Ruyter van LTO West. ‘Deze worden gebouwd rondom voedselproductie, andere manieren van verkoop, nieuwe vormen van recreatie en natuur- en landschapsbeheer.’

In Kaag en Braassem heeft een groot deel van de boeren interesse in natuurinclusieve productie, bijvoorbeeld biologisch of extensief beheer of het verkennen van de mogelijkheid van onderhoudscontracten voor natuurbeheer.
In Ouddorp op Goeree Overflakkee speelt vooral dreigende verzilting. Daar zijn ondernemers geïnteresseerd in het optimaliseren van de aanvoer en eventueel opslag van zoetwater en verbreding in recreatie. Het uitgangspunt van het project Waterpark Zuid-Holland is het creëren van een nieuw verdienmodel in het landelijk gebied, naast voedselproductie.

Initiatiefnemer LTO Noord wil dit concept uitwerken voor twee of drie polders.

Bron: Nieuwe Oogst