Landschap Groene Hart Zuid-Holland

Gebiedsproces Gouwe Wiericke West

Onlangs hebben vier melkveehouders uit de Middelburg-Tempelpolder, LTO Noord afdeling Bodegraven-Reeuwijk en ANV Weide- en Waterpracht, het initiatief genomen om de kansen en mogelijkheden voor Gouwe Wiericke West in kaart te brengen.

Gouwe Wiericke West is een gebied waar veel over wordt gesproken door provincie, waterschap en gemeenten. De druk op het gebied neemt steeds meer toe. Bodemdaling, biodiversiteit en gronddruk zijn een greep uit de thema's die van invloed zijn op de ontwikkeling van het gebied. Daarnaast kwam daar ook nog een flinke wateroverlast bij in 2018. Voor vier melkveehouders uit de Middelburg-Tempelpolder was dit reden om hun perspectief en wensen voor het gebied op papier te zetten.

Caroline Schakel, adviseur bij LTO Noord, heeft de ondernemers geholpen met hun gedachten en ideeën ook op papier te zetten. Aan de hand van diverse gesprekken met provincie Zuid-Holland, het waterschap, gemeenten en de ondernemers is daar uiteindelijk een visie uitgekomen. Agrarische structuurversterking, een goed watersysteem en groen ondernemerschap zijn de belangrijkste speerpunten van de visie. Middelen die ingezet kunnen worden om dit te bereiken zijn onder andere kavelruil, uitgifte nieuwe bouwkavels, regeling landgoederen, aantrekkelijke verdienmodellen, calamiteiten- en of piekberging. Inzet van deze middelen kan alleen als er een goede samenwerking is tussen de diverse partijen in het gebied, provincie, gemeenten, het waterschap én de ondernemers en inwoners.

Op 11 juli is de visie ook gedeeld met de grondeigenaren in het gebied. Zij hebben over het algemeen positief gereageerd op de visie en het proces. Een volgende stap is het in kaart brengen van het perspectief, opvolging en de wensen van de grondeigenaren voor de komende 5 en 10 jaar. Aan de hand hiervan worden de mogelijkheden voor een kavelruil onderzocht.

Vragen over dit gebiedsproces? Neem contact op met Caroline Schakel: cschakel@ltonoord.nl - 06 30 88 50 65

De Visie Gouwe Wiericke West vindt u hier.