Bodemmonsters steken voor het project Bodem als ecosysteemversterker

Voor het project De bodem als ecosysteemversterker in opdracht van de provincie Zuid-Holland zijn projectadviseurs Sjoerd Pietersen en Gert-Jan de Graaf de boer op gegaan. In drie dagen zijn 25 boerenbedrijven bezocht en daarbij een kleine 40 bodemmonsters gestoken.

Doel van deze bemonstering is een bodemverbeteringstraject met akkerbouwers, tuinbouwers, fruittelers en melkveehouders in de Hollandse Delta en de Alblasserwaard.

Gert-Jan de Graaf vertelt: "We gaan letterlijk de grond in en onder begeleiding van Rene Jochems (mede-directeur 'GroeiBalans Teelt  & Onderzoek) leren de deelnemers het belang van microbiologie in een gezonde bodem. Daarbij proberen we samen de bodem-, plant-, dier-, en mestkringlopen te herkennen en te sluiten met elkaar. Hoe werkt dit eigenlijk in de praktijk en kan een boer zijn bodem op een natuurlijke wijze productief houden, dus zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen? En wat levert dit eigenlijk op voor het gebied en de maatschappij? Hiervoor worden 25 bodembehandelplannen opgeleverd waarbij wordt gekeken naar de wensen van de boer, de potentie in het gebied en de staat van zijn bodem en bedrijf."

Startbijeenkomst 
De startbijeenkomst heeft ook al plaatsgevonden. Rene Jochems heeft een stoomcursus ‘Leven in de bodem’ gegeven aan zo'n dertig geïnteresseerde boeren. Tijdens een tweede bijeenkomst wordt dieper ingegaan op de labuitslagen van de bemonstering en hoe je zo’n monster nou eigenlijk leest. 

Frank van Oorschot, akkerbouwer en LTO bestuurder op Goeree Overflakkee: “Dit project is een hele goede zaak, we weten nog ontzettend weinig van de bodem. Het traject is kort, maar een mooi vervolg op Veldleeuwerik dat helaas gestopt is. Veehouderij, tuinbouw, akkerbouw en fruittelers in een groep werkt verhelderend."