Webinar Duurzame streekproducten in Zuid-Holland op 14 september

LTO Noord Regio West is een samenwerking aangegaan met Duurzame Horeca Leiden om het aandeel duurzame regionale producten in de Zuid-Hollandse foodservicemarkt te vergroten. Deze nichemarkt zou voor producenten uit de regio nieuwe afzetmogelijkheden kunnen realiseren.

In eerste instantie is daarom actief onderzocht wat er nodig is om deze “regionale keten” voor de horeca en catering op te zetten in Zuid-Holland. In deze eerste fase van het project is gewerkt aan een grondig marktonderzoek; waarmee het aanbod van duurzame regionale producten, de vraag vanuit de foodservicemarkt, het netwerk van ketenpartners en de waardeketenanalyse / gaps-analyse in kaart is gebracht. Dit brengt het project in de fase waarin meerdere scenario’s mogelijk zijn.

Hier over mee denken en praten?
Op 14 september organiseren wij het Webinar: Duurzame streekproducten & de Zuid-Hollandse foodservice markt. De volgende onderwerpen komen dan aan bod:  

  • Waarom duurzaam lokaal voedsel?
  • Match vraag en aanbod van duurzame streekproducten 
  • Trends  & ontwikkelingen
  • Lessons learned van korte ketens
  • Scenario’s & discussie

Leuk als je erbij bent! Hou je de datum vrij in je agenda? Klik hier om je alvast aan te melden voor het webinar op 14 september.