Kansen voor agrarische zonnepanelen Zuid-Holland

Energieneutraal én rendabel agrarisch ondernemen is een wens van veel boeren. Er zijn vele aanbieders en daardoor zie je door de bomen het bos soms niet meer. LTO Noord ontzorgt de ondernemer bij de keuze voor de inzet van duurzame zonne-energie.

Het project Zon op Dak biedt agrarische ondernemers kansen die zeer rendabel zijn. Aan het project kunnen álle agrarische ondernemers in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas meedoen (niet alleen leden van LTO Noord).

De ervaring leert dat ondernemers vragen hebben als Wat leveren zonnepanelen mij uiteindelijk op? Is mijn dakconstructie sterk genoeg? Kan ik de investering wel dragen? Goed onafhankelijk advies is belangrijk in de beginfase en dat doet LTO Noord met Zon op Dak. 

Persoonlijke Energiescan
Het project bestaat uit het maken van een energiescan, een berekening aangaande de benodigde investering, de mogelijkheid wat betreft aansluiting op het elektriciteitsnet en de terugverdientijd van de installatie. Hierdoor wordt duidelijk of het financieel en technisch haalbaar is om zonnepanelen op het dak te plaatsen. De eigen bijdrage is € 300,- ex. BTW per energiescan. De meerkosten van de persoonlijke energiescan nemen LTO-Noord, de gemeente en de provincie Zuid-Holland voor haar rekening.

Zonnig Zuid-Holland, extra subsidie
De provincie Zuid-Holland heeft momenteel extra subsidie beschikbaar onder de noemer Zonnig Zuid-Holland. Met de subsidieregeling ondersteunt de provincie eigenaren van grote daken bij de investeringen die nodig zijn om een dak geschikt te maken voor zonnepanelen. Door deze subsidie kan het besluit om nu over te stappen naar zonne-energie (nóg) rendabeler worden.

Wat vinden deelnemers?
Gerco Burggraaf, Burggraaf Melkvee, Aarlanderveen: “Ik doe mee met Zon op Dak omdat LTO een onafhankelijke partij is. Zij denken vanuit de boer en zetten zich in om het verdienvermogen van de ondernemer te verbeteren. Zon op Dak heeft mij vooral duidelijkheid opgeleverd, in de kosten en opbrengsten, maar ook in de werkwijze en wat er allemaal bij komt kijken. Dit project geeft je inzicht in welke partijen er zijn en wie er voor jou aan de slag gaat en niet voor eigen gewin. LTO is een partij die kennis heeft en deze kennis graag wil delen met de ondernemer.”

Inmiddels is aan deze deelnemer de SDE-subsidie verleend voor het leggen van zonnepanelen waarmee 0,38 megawatt aan stroom wordt opgewekt. Hiermee kunnen ongeveer 140 huishoudens van duurzaam opgewekte stroom worden voorzien.

Met de zonnepanelen kunnen boeren voorzien in de energiebehoefte van het eigen bedrijf. Wie capaciteit over heeft, kan het verhuren aan energiebedrijven of coöperaties. Dat kan een extra maandinkomen opleveren afhankelijk van de grootte van het dak.
De lokale netbeheerder is betrokken om de kansen en uitdagingen in beeld te brengen en waar mogelijk op te lossen. 

Aanmelden voor de energiescan?
Vul dan uw gegevens in op: www.ltozonopdak.nl

Meer informatie?
Neem voor meer informatie over Zon op Dak contact op met LTO Noord-projectleiders Gert-Jan van Essen (gjvessen@projectenltonoord.nl) of Wouter Veefkind (wveefkind@projectenltonoord.nl) of bel naar 088 888 6677.