LTO Noord ontstemd over verbod

LTO Noord is onaangenaam verrast door de bekendmaking dat de provincie Zuid-Holland vanaf volgend jaar het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verbiedt in het agrarisch natuurbeheer. De organisatie is ontstemd over de consequenties van de beleidswijziging.

Dat laat LTO Noord weten in een brief aan het provinciebestuur. ‘Recent is deze beleidswijziging bij ons, via het inmiddels vastgestelde Natuurbeheerplan 2021, bekend geworden. Klaarblijkelijk is tot de betreffende beleidswijziging reeds in 2019 besloten door het college van Gedeputeerde Staten. U kunt zich voorstellen dat wij, als agrarische belangenbehartiger, onaangenaam verrast zijn dat wij pas nu, medio 2020, worden geconfronteerd met deze beleidswijziging’, schrijft LTO Noord. 

Volgens LTO is de provincie ‘onvolledig, onzorgvuldig en nalatig’ geweest met betrekking tot de besluitvorming rondom het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op percelen voor agrarisch natuurbeheer.
‘De consequenties van de beleidswijziging zijn negatief voor de agrarische sector en de mogelijke gevolgen zijn aanzienlijk’, stelt de organisatie.
In de brief wordt gevraagd om de beleidswijziging in overweging te nemen en met de sector in gesprek te gaan over een oplossing.

Bron: Nieuwe Oogst