Waterpeil

Verboden middelen Westland

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft bij waterkwaliteitsmetingen gewasbeschermingsmiddel imidacloprid aangetroffen in Westlands glastuinbouwgebied. Dat staat in de waterkwaliteitsrapportage 2019 van het waterschap.

Imidacloprid mag niet worden geloosd op oppervlaktewater. Er kunnen volgens het hoogheemraadschap verschillende oorzaken voor zijn dat dergelijke gewasbeschermingsmiddelen voorkomen in het water.

Bij substraatteelt kan een onontdekt lek in het drainagesysteem, de vloer of een kasvoet ervoor zorgen dat het middel toch in het oppervlaktewater terechtkomt, legt het Hoogheemraadschap van Delfland uit. Ook bij vollegrondsteelt kan bodemlekkage ontstaan.

Rioolstoringen of onvoldoende buffercapaciteit in het riool kunnen eveneens debet zijn aan het aantreffen van imidacloprid in het water.

Volgens Glastuinbouw Nederland is moeilijk na te gaan wanneer en waar de lozingen van het middel imidacloprid zijn gedaan. Het kan 160 dagen in het water blijven en 1.250 dagen in de bodem. De stof kan dus ook via regen in het water terechtkomen.

De belangenbehartigingsorganisatie spreekt tuinders erop aan als bij hen pieken van bestrijdingsmiddelen in het water worden aangetroffen.

Bron: Nieuwe Oogst