Zuid Holland kringloop

Snel groen licht voor stikstofpilot

Het definitieve groene licht voor de stikstofpilot in Nieuwkoop lijkt er snel te komen, verwacht adviseur Paul Rijken, die de boeren begeleidt. Hij gaat ervan uit dat de speciale beleidsregels in februari kunnen worden afgerond en de pilot in maart kan beginnen.

Nieuwkoopse boeren willen zo snel mogelijk aan de slag met een stikstofreductiepilot waarin ze salderen met stikstof die is vrijgespeeld door innovatie. 
Zij presenteerden hun plan in september. De agrarische ondernemers willen permanent 44 procent stikstof inleveren om de depositie op de stikgevoelige natuur te verminderen. Dat is flink hoger dan de 30 procent die veel provincies al in de provinciale regels hebben opgenomen.

Speciale beleidsregels
Als tegenprestatie voor de 14 procent extra vragen de boeren provincie Zuid-Holland speciale beleidsregels vast te stellen, waarmee de hobbels in de besluiten rond de emissiearme huisvesting worden gladgestreken en de boer de tijd krijgt om - na afloop van het leasecontract - de ontwikkelruimte zelf te benutten gedurende de afschrijvingstermijn van de innovatie, zo’n 25 jaar.

De veehouders verwachten dat met hun plan een sneeuwbaleffect optreedt. Na afloop van de verleaseperiode nemen boeren met een lage milieu-impact productieruimte van verouderde bedrijven over en verduurzamen zo de sector. Ze gaan ervan uit dat naarmate de innovaties zich verder doorontwikkelen op deze manier nog 70 procent stikstofreductie kan worden behaald binnen de melkveehouderij.

Betreuren 
LTO Noord Zuid-Holland is bij monde van voorzitter Arie Verhorst blij dat binnenkort met de pilot kan worden begonnen, maar hij betreurt het dat de proef niet over heel Zuid-Holland wordt uitgerold. ‘Dat hadden we liever gezien. Nu beperkt het zich tot een gebied waar boeren wat meer ruimte in wet- en regelgeving krijgen’, aldus Verhorst.
Volgens de Zuid-Hollandse gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD) vraagt een uitrol over de hele provincie echter meer onderzoek en meer tijd. ‘Waar de landbouw te maken heeft met het besluit emissiearme huisvesting, hanteert de industrie de regels van best bruikbare technieken. Een uitrol over de hele provincie vraagt dus meer kennis. Dat is een tijdrovende klus die de invoering van het Nieuwkoopse model belemmert.’ 

Bij succes van de stikstofpilot kunnen partijen alsnog gaan kijken of de aanpak in de gehele provincie kan worden doorgevoerd, stelt de gedeputeerde. 

Bron: Nieuwe Oogst