1. Proeftuin Onderwijs

  Het verbinden van onderwijsprogramma’s met de landbouwpraktijk van deze tijd vindt regio West belangrijk.

 2. Project Waterpark afgerond

  Het project Waterpark is tot een einde gekomen. De afronding liep wat anders vanwege de coronocrisis, maar gelukkig kon er telefonisch met de deelnemers een evaluatie plaatsvinden en konden we een blik vooruit werpen. Het project - waarin werd gezocht naar nieuwe verdienmodellen op het gebied van ...

 3. Bestemmingsplan Madestein-Vroondaal aangepast na ingediende zienswijze

  Op 15 mei 2019 heeft Glastuinbouw Nederland, mede namens LTO Noord afdeling Westland, een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan Madestein-Vroondaal 3e herziening.

 4. Brief aan het provinciebestuur over plannen Natuurmonumenten

  Boeren maken zich zorgen over de natuurinrichtingsplannen voor de Meijegraslanden bij Nieuwkoop.

 5. 384 deelnemers voor cursus Online Kringloopcoach

  Het online leertraject Vruchtbare Kringlopen (VK) in Zuid-Holland is gestart in januari 2020 onder de naam ‘Online Kringloopcoach’. De cursus bestond uit een online curriculum van 6 weken met per week 8-12 bronnen.

 6. Volkerak-Zoommeer blijft voorlopig zoet

  De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft besloten om het Volkerak-Zoommeer voorlopig niet (weer) zout te maken.

 7. Reactieve aanwijzing provincie zonnepark Noordwijk

  De provincie Zuid-Holland heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een reactieve aanwijzing te geven op de afgifte van een omgevingsvergunning van de gemeente Noordwijk.