Reactie op invoering omgevingswet

Provincies en gemeenten zijn bezig met de invoering van de omgevingswet. In zowel de provincie Utrecht als in de provincie Zuid-Holland werkt de provincie aan de invoering van de omgevingswet. LTO Noord heeft begin dit jaar gereageerd op de conceptversie van de ontwerp-omgevingsvisie en ontwerp-omgevingsverordening. Na de zomer komt de ontwerp-omgevingsvisie en ontwerp-omgevingsverordening ter inzage. Ook hier zal LTO Noord een reactie op indienen. Voor de provincie Zuid-Holland geldt dat de omgevingsvisie in 2018 is ingevoerd. Recent heeft de omgevingsverordening ter inzage gelegen. LTO Noord heeft bij de provincie haar standpunt inzake de omgevingsverordening kenbaar gemaakt.

Op afdelingsniveau is LTO Noord betrokken bij diverse trajecten waarmee gemeenten de omgevingswet willen invoeren. Zo is LTO Noord betrokken bij de realisering van de omgevingsvisie van de Gooi- en Vechtstreek. LTO Noord heeft hier input op geleverd. Ook bij de totstandkoming van omgevingsvisies elders, zoals de regio Lopikerwaard en de gemeente Nieuwkoop, is LTO Noord betrokken. 

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.