Samenwerking met Duurzame Horeca Leiden

Afgelopen periode is regio West de samenwerking aangegaan met Duurzame Horeca Leiden om mogelijkheden in kaart te brengen om de foodservicemarkt in Leidse regio en omstreken te verduurzamen met regionale producten. Een vraag vanuit de foodservicemarkt naar regionale producten zouden voor producenten uit de regio nieuwe afzetkansen betekenen.

In eerste instantie wordt er daarom actief onderzocht wat er nodig is om deze “regionale keten” te realiseren. In deze eerste fase van het project wordt daarom gewerkt aan een marktonderzoek; waarmee het aanbod van duurzame regionale producten en de vraag vanuit de foodservicemarkt in kaart gebracht word, een netwerk van ketenpartners en een waardeketenanalyse / gaps-analyse. Om uiteindelijk, in samenwerking met de stakeholders en alle ketenpartners, een gezamenlijke businesscase met financiering op te leveren.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.