Vacature landbouwzetels waterschappen

  • Regio Noord
  • Regio Oost
  • Regio West

Heb jij een agrarisch hart en kennis van landbouw en denk je graag mee over het beheer van water? Stel je dan beschikbaar voor het waterschapsbestuur in jouw regio.

16B5716

Schoon en voldoende water is voor iedereen belangrijk. Zeker nu we vaker te maken hebben met droogte of extreme wateroverlast. Dat geldt ook voor boeren en tuinders. Waterschappen hebben hierin een belangrijke rol. Daarom is het goed dat er in de besturen van de waterschappen landbouwzetels zijn om de praktijkkennis te behouden.

Open kandidaatsstelling

Op 15 maart 2023 kan er worden gestemd voor de waterschapsbesturen in ons land. Daarnaast heeft elk waterschap meerdere zetels gereserveerd voor landbouw en natuur. De regionale LTO-organisaties zijn aangewezen om de benoeming te regelen voor de landbouwzetels. Iedereen die zich verbonden voelt met de land- en tuinbouw en de sector een warm hart toedraagt, kan zich hiervoor kandidaat stellen.

Solliciteren

Belangstelling? Bekijk dan de profielschets op onze websites. Solliciteren kan van 17 september tot 3 oktober via www.ltonoord.nl/waterschapsverkiezingen en www.zlto.nl/waterschapsverkiezingen en  www.lltb.nl/waterschapsverkiezingen

Benoemingsprocedure

Bij elke regionale LTO-organisatie selecteert een selectiecommissie uit de aanmeldingen een aantal kandidaten. Deze worden op de hoogte gebracht van de verdere procedure.

Meer Informatie?

Neem dan contact op met LTO Noord: 088-888-6666