Ganzenexcursie voor Statenleden van provincie Fryslân

  • Friesland
  • Regio Noord

De provincie is momenteel bezig met het maken van een nieuw ganzenbeleid. En daarom organiseert LTO Noord voor de Statenleden van provincie Friesland meerdere rondleidingen in het veld zodat ze met eigen ogen kunnen zien wat de overlast van ganzen voor boeren betekent.

Jan Teade Kooistra: Ieder jaar loopt de grasschade door ganzenvraatweer meer op. De enorme schade die ganzen aanrichten op boerenland moet goed gecompenseerd worden en er moet iets aan het beheer van ganzen gedaan worden.

De rondleiding was bij foerageergebieden in Angjum en Engwierum. De boeren konden laten zien hoe enorm groot het gebied is waar de ganzen zich bevinden en hoe groot de schade is door  ganzenvraat en achteruitgang van de graszoden. Hierdoor missen ze meer al meer dan de eerste snede en daardoor moeten ze voer inkopen. En dat in een tijd dat de voerprijzen ook enorm zijn gestegen.

Vorig jaar is het schadebedrag aan ganzenschade in Friesland al gestegen volgens de cijfers van BIJ12. Kooistra schat in dat dat bedrag volgend jaar alleen maar hoger wordt.

Donderdag 19 mei is er weer een rondleiding voor Statenleden.

Foto: Attje Meekma