Kritiek op visie Heerenveen

  • Regio Noord
  • Friesland
  • Heerenveen

De agrarische sector komt nauwelijks in de ontwerp-omgevingsvisie van de gemeente Heerenveen voor. Dat concludeert LTO Noord.

boerenleven-28

De belangenbehartiger betreurt dit, laat ze in een zienswijze weten. ‘De agrarische sector speelt volgens ons een cruciale rol in de gemeente Heerenveen. Niet alleen in sociaal-economische zin, maar ook in hoe die omgeving zich de laatste eeuwen heeft ontwikkeld.’

LTO Noord vraagt de gemeente de agrarische sector als kernkwaliteit in de omgevingsvisie toe te voegen. 

Bron:

Nieuwe Oogst