Oproep aan minister Staghouwer: Met metingen toewerken naar gebiedsgerichte maatregelen

  • Groningen
  • Regio Noord
  • Stikstof

Landbouwminister Henk Staghouwer bezocht woensdag het bedrijf van melkveehouder en LTO Noord-regiobestuurder Wietse Duursma in het Groninger Bellingwolde. We drongen aan op metingen van daadwerkelijke stikstofuitstoot.

Foto: Martin Scholten geeft uitleg over de meetsite Lieftingsbroek

Staghouwer sprak met de gebiedscommissie Lieftinghsbroek en vertegenwoordigers van LTO. De gebiedscommissie wil nog deze zomer de eerste palen slaan voor een meetnetwerk in en rond het stikstofgevoelige Natura 2000-gebied. Met het meten van lokale stikstofconcentraties in de buitenlucht en dat te relateren aan metingen op bedrijven, weet je heel precies waar en wanneer stikstof vrijkomt. Met deze kennis kan je toewerken naar juist die maatregelen die echt vermindering van de stikstofneerslag op nabijgelegen natuur opleveren. Het gaat om een voorbeeldpilot. Volgens de commissie kan ze hiermee de regie in eigen handen houden.

Voorzitter Rika Pot van de gebiedscommissie drong erop aan dat het Rijk snel met geld over de brug komt, snelheid en handelen is gewenst. 'We moeten niet praten, maar doen.' Staghouwer zegde toe naar mogelijkheden te kijken voor financiering van dit meetwerk, dat 1,2 miljoen euro moet kosten.

Kritische momenten

Met de metingen wil de adviescommissie nagaan waar de stikstof vandaan komt, waar de stikstof neervalt en wat de meest kritische momenten van verhoogde stikstofbelasting zijn. Dat gaf Martin Scholten van de adviescommissie aan. Realtime kunnen NOX (stikstofoxiden) en NH3 (ammoniak) in de buitenlucht worden gemeten. Dat moet 24 uur per dag gebeuren door stikstofsensoren van OnePlanet en TNO. Als onderdeel van het meetnet is het ook de bedoeling dat op achttien agrarische bedrijven wordt gemeten.

Grote zorgen over brieven

Tijdens het bezoek werd ook stilgestaan bij de brieven die ministers Staghouwer en Van der Wal deze week naar buiten brachten. LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins zei zich grote zorgen te maken over de gevolgen van de stikstofplannen. 'We zijn hier enorm van geschrokken. Het is wat ons betreft onrealistisch. Er moet perspectief zijn. Er is grote onrust. Niet alleen boeren maken zich zorgen, ook de maatschappij.' 

Meten, registreren en reduceren

LTO Nederland-bestuurder Trienke Elshof hamerde bij Staghouwer op het goed borgen van de driehoek: meten, registreren en reduceren. Dat moet eerst op orde zijn voordat in de gebieden aan de slag kan worden gegaan. 'Dan krijg je draagvlak.

Bron:

Nieuwe Oogst