Gelderland zet in op snelle stikstofaanpak

  • Gelderland
  • Regio Oost

Een regeling voor vrijwillige opkoop van industriële bedrijven, een extra investering in verduurzaming en innovatie van de industrie en de agrarische sector en uitbreiding van de vrijwillige opkoopregeling voor veehouderijen. Zo wil Gelderland het stikstofvraagstuk snel aanpakken.

vechtdal-2

Dat staat in een voorstel dat de provincie aan minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof stuurt. In totaal denkt Gelderland voor deze maatregelen 520 miljoen euro van het Rijk nodig te hebben. De maatregelen kunnen binnen twee jaar worden gerealiseerd.

Draagvlak

In het voorstel aan de minister staan ook bodem- en watermaatregelen die de natuur minder gevoelig maken voor stikstof. Volgens gedeputeerde Peter Drenth (CDA) geeft Gelderland met het voorstel een antwoord op de vraag van de minister om de stikstofaanpak te versnellen. ‘Met draagvlak van onze bouw-, industrie-, landbouw-, logistiek- en natuurpartners.’

Dit wordt bevestigd door regiobestuurder Ben Haarman van LTO Noord. ‘Met dit voorstel pakt Gelderland de regie. Ik zou tegen de minister willen zeggen: pak deze kans en maak gebruik van de dynamiek in het gebied.’

Gelderland zegt de plannen voor eind 2023 voor elkaar te hebben. ‘Maar dan moet er nu wel snel geld komen om aan de slag te gaan’, aldus Drenth.

Drenth biedt de minister ook aan om ruimte uit de Gelderse stikstofbank te gebruiken, om de eerste PAS-melders te helpen. In Gelderland gaat het om ongeveer 380 bedrijven. ‘Voor deze ondernemers moet duidelijkheid komen. Het is belangrijk dit goed te regelen.’

Geen onderdelen

Het Gelderse versnellingsvoorstel richt zich op meerdere sectoren, houdt rekening met economie en natuurherstel en richt zich op innovatie en vrijwillige opkoop. Deze onderdelen horen volgens de provincie bij elkaar. Daarom wil Drenth met de minister afspraken maken over het geheel en niet over onderdelen uit het voorstel.

Vlak voor de zomer van 2021 presenteerde Gelderland een eigen provinciale stikstofaanpak. Om de maatregelen uit te voeren, is geld van de rijksoverheid nodig. Maar tot nu toe verloopt het uitkeren van de gelden die het Rijk reserveerde voor de stikstofaanpak langzaam.

‘Het vraagstuk is hier groot’, stelt Drenth. ‘Als je het in Gelderland oplost, los je het voor een groot deel ook in Nederland op. We hebben de maatregelen klaar staan. We weten dat ze werken. Nu het geld nog. We kunnen zowel Gelderland als Nederland helpen.’

Bron:

Nieuwe Oogst