Gelders beheer verrast boeren

  • Gelderland
  • Regio Oost

Provincie Gelderland heeft voor acht Natura 2000-gebieden de ontwerpbeheerplannen ter inzage gelegd. Dat gebeurde zonder medeweten en inbreng van de agrarische sector.

gelderland-10

LTO Noord is hierover ernstig teleurgesteld, zo laat de organisatie weten in de verschillende zienswijzen op de acht plannen.

‘Wij proberen een goede partner van de provincie te zijn. Partners horen elkaar op de hoogte te houden van relevante dossiers. Partners behoren elkaar niet te verrassen. Dat is nu wel gebeurd. Het is ons volkomen onduidelijk waarom u heeft gekozen voor een intern proces en ons als een toch niet onbelangrijke maatschappelijke organisatie erbuiten heeft gehouden.’

LTO Noord wil graag een verklaring van de provincie voor deze werkwijze.

In de zienswijzen wordt ook ingegaan op de specifieke situaties voor de 8 gebieden. LTO wil dat het agrarisch gebruik daarin nauwkeurig wordt omschreven omdat dit ondernemers rechtszekerheid biedt. ‘Nu verwijst de provincie naar het vorige beheerplan. Maar dat is juridisch gezien uiterst riskant.’

Bron:

Nieuwe Oogst