Gelderse jacht is weer hervat

  • Regio Oost
  • Gelderland
  • Faunabeheer

Jagers in Gelderland kunnen per direct weer gebruik maken van de landelijke en provinciale vrijstellingen voor het bejagen van de vos, Canadese gans, kauw, duif en zwarte kraai.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben hun goedkeuring gegeven aan een uitgebreider onderbouwd faunabeheerplan van de Faunabeheereenheid Gelderland. In augustus bepaalde Rechtbank Gelderland dat het provinciale faunabeheerplan te weinig onderbouwing bood voor de vrijstelling. De Faunabescherming was hierover een rechtszaak begonnen.

Het eerder aangekondigde hoger beroep van de provincie tegen deze uitspraak blijft ook staan. De Raad van State zal hierover in de loop van volgend jaar een beslissing nemen. Tot die tijd is er met het nieuwe goedkeuringsbesluit een oplossing.

Namens LTO Noord reageert regiobestuurder Hans van Beuzekom blij op het besluit van het provinciebestuur. ‘Mooi dat dit zo snel kon worden gerepareerd. Ook deze vrijstelling zal ongetwijfeld worden aangevochten, maar men kan nu in ieder geval weer aan de slag. Vooral in de fruitsector was de situatie de afgelopen weken penibel, met overlast van kraaien.’

Van Beuzekom roept grondgebruikers op om faunaschade altijd te melden, ook als het gaat om schade die niet wordt vergoed, zoals het geval is bij de vrijstellingen.

Bron:

Nieuwe Oogst