Zilveren speld als blijk van waardering

  • Regio Oost
  • Gelderland
  • De Betuwe

Johan de Groot en Jan den Hartog ontvingen vorige week zaterdag een zilveren speld voor hun jarenlange inzet in de belangenbehartiging. De spelden werden door voorzitter Ton Miltenburg van LTO Noord-afdeling De Betuwe overhandigd op de barbecueavond bij Gebr. Bonenkamp in Tiel.

‘Johan de Groot was sinds 1982 actief in de belangenbehartiging in de agrarische sector’, zegt Miltenburg. ‘Hij begon als voorzitter van het Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK) Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Ook was hij in die periode drie jaar bestuurslid en daarna drie jaar secretaris van AJK Zuid-Holland. Hij nam namens AJK Alblasserwaard/Vijfheerenlanden plaats in het kringbestuur van de Hollandse Maatschappij van Landbouw.’
De Groot kwam in 1993 in aanraking met LTO, toen nog de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO). Hij werd benoemd tot voorzitter van de lokale afdeling Gorinchem. Ook nam hij tot en met 1998 plaats in het kringbestuur van WLTO Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Kort daarna werd De Groot benoemd tot vicevoorzitter van LTO Noord-afdeling De Lingewaal en was hij verantwoordelijk voor de portefeuille Veehouderij.

Afdelingsfusie
De afdeling fuseerde en kreeg in 2019 de naam LTO Noord-afdeling De Betuwe. Naast de lokale afdeling nam De Groot als bestuurslid zitting in de federatie LTO Noord Westelijk Rivierengebied, de klankbordgroep voor de vakgroep Veehouderij van LTO Noord-Nederland en de commissie Diergezondheid van LTO Nederland. ‘Jan den Hartog heeft in totaal 35 jaar bestuursfuncties bekleed’, weet afdelingsvoorzitter Miltenburg. ‘Van 2002 tot 2014 was hij voorzitter van LTO Noord-afdeling Culemborg, waarna hij in 2014 werd benoemd tot voorzitter van de destijds nieuwe LTO Noord-afdeling West Betuwe.’
Den Hartog werd in 2019 door een afdelingsfusie benoemd tot afdelingsbestuurder van LTO Noord-afdeling De Betuwe. Ook nam hij van 2006 tot 2012 zitting in de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland.

Bron: Nieuwe Oogst