'Zonder boeren geen Foodvalley'

  • Regio Oost
  • Gelderland
  • Gelderse Vallei

De partijen in het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley hebben landbouwminister Carola Schouten gevraagd om de in 2019 gesloten Regio Deal Foodvalley nogmaals te bekrachtigen.

vechtdal-15

Ze achten een dergelijke bekrachtiging nodig na het uitkomen van het rapport ‘Naar een ontspannen Nederland’ van Jan Willem Erisman en Berno Strootman. Hierin wordt de overheid in haar stikstofaanpak geadviseerd te focussen op gebieden waar stikstofreductie het meest loont. De Gelderse Vallei wordt hierin prominent genoemd als gebied waar de veestapel fors zou moeten inkrimpen.

‘Dat rapport heeft veel onrust veroorzaakt. We zijn geschrokken dat de Gelderse Vallei er zo is uitgelicht’, zegt voorzitter Gina van Elten van LTO Noord-afdeling Gelderse Vallei.

Wat extra meespeelt in de Gelderse Vallei, is de Regio Deal Foodvalley die in 2019 is gesloten en tot 2024 loopt. In de deal werken ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen samen aan de versnelde transitie van de primaire sector, gezonde voeding en versterking van het kennis- en innovatiecluster.

Van Elten: ‘Hier zijn zeventig proeftuinen. De minister heeft ons benoemd als gidsregio. Zonder boeren is er geen Foodvalley. Wij gaan problemen niet uit de weg met veel innovatieve bedrijven waar de pilots worden uitgevoerd. Stel dat de landbouw hier in de uitverkoop gaat, dan stoppen deze proeftuinen ook. Terwijl we stappen zetten op het gebied van emissies, circulariteit en bodem. Daar is tijd voor nodig.’

Brief aan Schouten
Deze week ging namens Van Elten, Dick Heederik van de Universiteit Utrecht, voorzitter René Verhulst van Regio Deal Foodvalley, voorzitter Henk Kievit van Landbouwnetwerk Regio Foodvalley en de CDA-gedeputeerden Peter Drenth van Gelderland en Hanke Bruins Slot van Utrecht een brief en uitnodiging naar Schouten.

‘In het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley werken we samen aan de lange termijn. Vandaar de uitnodiging aan de minister om te laten zien wat hier gebeurt. Wij willen een bekrachtiging van de afspraken die we destijds hebben gemaakt’, zegt de afdelingsvoorzitter.

‘Het rapport van Erisman en Strootman heeft hier echt de vlam in de pan doen slaan. Er wordt zoveel over de sector uitgestort. Dat lokt reacties uit.’

Volgens Van Elten is het daarom echt nodig om de afspraken in de Regio Deal nogmaals te benoemen. ‘Regio Foodvalley onderscheidt zich als koploper op het gebied van landbouwinnovatie, waar met een gebiedsgerichte aanpak opgaves met elkaar worden verbonden.’

Bron:

Nieuwe Oogst