Overijssel past stikstofkaart aan

  • Steenwijkerland
  • Regio Oost
  • Overijssel

Provincie Overijssel laat 270 hectare landbouwgrond verwijderen uit stikstofregistratiesysteem Aerius. De provincie komt daarmee tegemoet aan de wens van demissionair landbouwminister Carola Schouten. Het gaat om gebieden in Noordwest-Overijssel en de Rijntakken.

vechtdal-2

De provincie heeft geactualiseerde leefgebiedenkaarten aangeleverd voor de in oktober geplande update van rekenprogramma Aerius. Op de geüpdatete kaarten zijn percelen verwijderd die volledig agrarisch in gebruik zijn en worden bemest.

Sinds de laatste actualisatie van Aerius in oktober 2020 is veel onrust ontstaan over de kaarten die door de provincies worden aangeleverd. Zo werden er vragen gesteld in zowel de Tweede Kamer als Provinciale Staten. Minister Schouten heeft daarop aangegeven dat percelen die volledig agrarisch in gebruik zijn en worden bemest, niet in het rekenprogramma moeten worden opgenomen.

Provincie Overijssel had deze lijn naar eigen zeggen al in december ingezet vanuit de gedachte dat het niet logisch is een agrarisch perceel als stikstofgevoelig aan te merken, als er volgens de regels dierlijke mest wordt uitgereden.

Overijssel heeft deze aanpassing nu voor een flink deel gedaan. De aangepaste kaarten zijn al te vinden op de website van de provincie. Een deel kan nog niet worden aangepast, omdat hiernaar nog onderzoek moet plaatsvinden.

De aanpassingen hebben betrekking op de Natura 2000-gebieden Wieden, Weerribben, Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht (82 hectare) en Rijntakken (188 hectare).

Kavelruil
Verder zijn aanpassingen gedaan in het kader van de kavelruil Blokzijl-Vollenhove. Door de ruilverkavelingscommissie is verzocht om de stikstofgevoelige leefgebieden van de agrarische percelen te halen en die op de percelen van Natuurmonumenten te verplaatsen naar de nieuwe percelen van Natuurmonumenten. De provincie heeft besloten aan het verzoek mee te werken en de agrarische percelen met leefgebieden in deze actualisatieronde al van de kaart te halen.

Bestuurslid Marcel Leeuw van LTO Noord-afdeling Steenwijkerland is voorzichtig positief. ‘Het is prima dat alles er nu uit gaat, maar ik ben er nog niet helemaal klaar mee. Want wat is de onderbouwing geweest bij de aanwijzing van alle leefgebieden? Ik heb daar wel wat twijfels bij. Bovendien komt er per saldo wel weer stikstofgevoelige grond bij.’

Op 10 juni houdt de provincie een informatiebijeenkomst over de update.

Bron:

Nieuwe Oogst