Kennissessie 'Kleine windmolens in Noord-Holland' op 20 januari

 • Noord-Holland
 • Gooi, Vecht en Amstelstreek
 • Haarlemmermeer
 • Heemskerk e.o.
 • Heerhugowaard, Langedijk en Schagen
 • Hollands Kroon
 • Julianadorp
 • Kennemerland - Zaanstreek
 • Land van Leeghwater
 • Texel
 • West-Friesland
 • Aalsmeer - De Kwakel
 • Groot Waterland

Tot voor kort waren kleine windturbines tot 15 meter in Noord-Holland niet toegestaan. Sinds de invoering van de Provinciale Omgevingsverordening NH 2020 zijn ze nu onder bepaalde voorwaarden toegestaan in het landelijk gebied.

Kleine windmolen

Daarnaast staan in de Ruimtelijke handreiking wind op land (download) inpassingsprincipes voor deze kleine turbines. Hoe bepaal je als gemeente of en hoe ze in het landschap passen? En hoe kan het vergunningstraject ingericht worden?

Samen met het Steunpunt Monumenten en Archeologie en de provincie organiseren de Energieregio's Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid op donderdag 20 januari van 15.00 tot 16.30 uur de kennissessie ‘Kleine windturbines in Noord-Holland’.

Tijdens de kennissessie worden de kansen, aandachtspunten en oplossingen besproken vanuit verschillende perspectieven, zoals cultuurhistorie, planologie, de RES, ruimtelijke kwaliteit en agrarische bedrijfsvoering. Het gesprek hierover wordt gevoerd met:

 • Landschapsarchitect Arnoud Garrelts (Libau)
 • Jef Mühren (Mooi Noord-Holland)
 • Annika Blonk (Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland)
 • Philippine van der Kleij (gemeente Schagen)
 • Bart van Leeuwen (provincie Noord-Holland)
 • Ton van Schie (LTO Noord)
 • Pieter Koehoorn (EAZ wind).

De sessie is online. Je kunt je tot en met 19 januari aanmelden: dat kan hier.
De bijeenkomst is bedoeld voor: agrarische ondernemers, RES-, RO- en erfgoedambtenaren, bestuurders, volksvertegenwoordigers, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders.

De uitzending wordt opgenomen en is terug te kijken op de website https://energieregionhz.nl