Ommezwaai Hoekstra - 'Een gesprek heeft echt wel zin'

  • Utrecht
  • Regio West
  • Stikstof

Wopke Hoekstra en andere CDA-bewindslieden op je erf. Dat maak je niet vaak mee. Voormalig LTO Noord-regiobestuurder Bert van Donselaar was dan ook verheugd dat het hem overkwam. Hij kreeg daarmee de kans het gesprek aan te gaan.

Een gesprek dat zijn vruchten afwierp. Niet veel later werd bekend dat Hoekstra zich namens het CDA tegen de gestelde datum van 2030 voor de reductie van stikstofuitstoot had gekeerd en met een herstart uit de impasse wil komen.

Of de bijeenkomst op Van Donselaars erf in Woudenberg deze triomf voor LTO Noord heeft bewerkstelligd? Jeroen van Wijk, de huidige provinciaal bestuurder van regio West, is daar bescheiden over. 
‘We hebben zeker ons steentje bijgedragen, maar het CDA is bij meerdere boeren op bezoek geweest’, aldus Van Wijk. ‘En ik ben ervan overtuigd dat dergelijke bijeenkomsten wel degelijk invloed hebben. Zo blijkt maar weer dat in gesprek blijven echt wel zin heeft.’

Juiste toon

Van Donselaar zegt ‘tevreden’ te zijn ‘dat we dit hier samen voor elkaar hebben gekregen’. Hij zag hoe de bewindslieden afzonderlijk in groepjes met CDA- en LTO Noord-leden in gesprek gingen. ‘Zij hebben de kans gekregen hun verhaal te vertellen. Op de juiste toon met goede argumenten waarom het beleid niet haalbaar is.’

Zowel Van Wijk als Van Donselaar hadden het gevoel dat er ‘echt geluisterd werd’. Maar beiden weten ook dat dit niet direct tot een succes hoeft te leiden. 

‘Ik vind het gek als je als partij niet in beweging komt als dit verhaal op je afkomt. Maar er is weinig ruimte om af te wijken van het regeerakkoord. Daarom respect voor de omslag van het CDA. Het zet de hele discussie weer op de wagen’, stelt Van Donselaar.

Het is een discussie die volgens de voormalige regiobestuurder uiteindelijk aan de vergadertafel moet worden opgelost. ‘Ik ben wel klaar met dat polariseren, we moeten verbinden. Ik heb ook tegen de CDA-bewindslieden gezegd dat zij dit als partij moeten doen. Net als LTO Noord is het een middenpartij. Niet op de flanken, maar met een verbindende rol. Die rol moet het CDA weer terugpakken. Want wat je nu ziet, is dat de stad en het platteland uit elkaar worden getrokken.’

Van Donselaars opvolger Van Wijk gelooft heilig in de kracht van een goede lobby. ‘We zijn een lobbypartij en geen actiepartij’, zegt hij. ‘Mensen denken misschien dat Hoekstra is gezwicht voor boeren op de snelweg. Dat is maar de vraag. Het CDA is bij de boeren op bezoek geweest om het net op te halen. En daarna is de conclusie getrokken dat het uitgezette beleid niet haalbaar is.’

Onzichtbaar werk

De regiobestuurder is zich ervan bewust dat veel van zijn werk onzichtbaar is. ‘Ik ben vaak uren aan het bellen met Statenleden, bestuursleden, LTO Noord-leden. Niemand die er wat van merkt of ziet. Mooi dat met het gewijzigde standpunt van Hoekstra nu wel zichtbaar wordt dat praten zin heeft.’

Dan toch een triomfgevoel? ‘Nou, het is in ieder geval een bijeenkomst die ik niet snel vergeet. Zo’n momentje waar ik over vijf of tien jaar met Bert op terugkijk, zo van: weet je nog?’, besluit Van Wijk.
 
Foto (Hans Erkelens): Bert van Donselaar (rechts) in zijn stal in gesprek met Wopke Hoekstra en andere CDA-leden

Bron:

Nieuwe Oogst