Gert van Donselaar

Resultaten

Agrarisch ondernemen, dat doen we samen!

Mede dankzij haar leden heeft LTO Noord tal van mooie resultaten geboekt. 
Resultaten waar leden op lokaal, provinciaal, regionaal en sectoraal niveau voordeel van hebben. En andersom kregen successen in de regio een landelijk vervolg.

Jakob Bartelds,
V
oorzitter LTO Noord 

Agrarisch ondernemen,
dát doen we samen

Bekijk de resultaten die LTO Noord samen met haar leden bereikt heeft. Per sector, provincie, regio en thema.

Naar het resultatenoverzicht