1. Kavelruil Flevoland

  De stuurgroep Kavelruil Flevoland, met daarin de provincie, het Rijksvastgoedbedrijf en LTO Noord, heeft onlangs opdracht gegeven voor het opstellen van een functiekaart voor het landelijk gebied van de provincie.

 2. PAS Flevoland

  LTO Noord heeft met de provincie Flevoland overeenstemming bereikt over het continueren van het prioritaire landbouwproject in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) tot in ieder geval oktober 2018.

 3. Asbest saneren in combinatie met aanleg zonnepanelen

  Op verzoek van LTO Noord komt de provincie Noord-Holland met een nieuwe subsidieregeling voor het verwijderen van asbest in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen.

 4. Instructiebijeenkomsten melden Faunaschade

  Op initiatief van LTO Noord zijn in elke provincie van de LTO Noord-regio West instructiebijeenkomsten georganiseerd om ondernemers te instrueren/stimuleren om faunaschade te melden. De bijeenkomsten zijn in samenwerking met het Faunafonds georganiseerd.

 5. Oktoberschade Zeevang

  LTO Noord heeft met succes gepleit voor een tegemoetkoming in de schade aan blijvend grasland in de maand oktober. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben onlangs besloten om deze schade (binnen zeven Natura 2000-gebieden) ook in 2017 voor een tegemoetkoming in aanmerking te laten komen.

 6. Regeling onderwerken graanresten

  LTO heeft met het ministerie van I&M overeenstemming bereikt over het voorzetten van de regeling voor het versneld onderwerken van graanresten in de Haarlemmermeer. De overeenstemming geldt voor een periode van 5 jaar. Voor de uitvoering van de regeling is een bedrag van ca. € 2 miljoen op ...

 7. Kwartaalrapportage team West - 3e kwartaal 2017

  In de kwartaalrapportage van team West leest u een kort verslag van activiteiten op het gebied van Ledenbinding-ledenwerving, Commercieel, Resultaten, PR en Imago, Team en stagiairs.

 8. Platform Melkgeitenhouderij ziet het levenslicht

  Wat geldt voor de melkveehouders geldt ook voor de houders van melkgeiten: iedereen is gebaat bij een in alle opzichten duurzame zuivelketen. Het in 2015 door LTO Nederland en de NGZO gestarte project 'Duurzame Geitenzuivelketen' moet daar mede voor zorgen. Jeannette van de Ven is voorzitter van de ...

 9. Gastcollege Hogeschool InHolland

  Op Hogeschool InHolland zijn drie gastcolleges gegeven door LTO Noord over de rol van een beleidsmedewerker en het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid. Het eerste gastcollege is gegeven door Marloes van Eck aan vierdejaars studenten Dier- en Veehouderij tijdens de module Beleid.

 10. Ontwikkelen door verbinden

  De gebiedsvisie ‘Ontwikkelen door Verbinden’ is afgerond en verspreid in het gebied. Stagiaire Caroline Schakel heeft de gebiedsvisie voor de LTO Noord afdelingen Alphen-Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Rijn- en Vlietlanden afgerond.