1. Enthousiasme tijdens excursies Natuurinclusieve Landbouw in Noord-Holland en Flevoland

  Op vrijdag 30 augustus en vrijdag 6 september zijn in het kader van het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Noord-Holland twee excursies georganiseerd.

 2. Eerste resultaten van deelnemers Boeren Insecten Meetnet Agrarische Gebieden

  Vanaf medio Augustus zijn LTO Noord-leden samen met leden van de Agrarische Collectieven begonnen met nachtvlindertellingen.

 3. Glasvezel in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland

  De aanleg van glasvezel in het buitengebied van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland gaat 30 september 2019 van start.

 4. Statiegeldregeling bij toekenning tegemoetkoming faunaschade in Flevoland

  Na een lobby van LTO Noord hebben Provinciale Staten van Flevoland besloten om het behandelbedrag (€ 300,00) voor het aanvragen van een tegemoetkoming voor wildschade om te zetten in een statiegeldregeling.

 5. Geen voetbalcomplex in bloembollengebied Egmond

  Er komt geen nieuw voetbalcomplex in het bloembollenconcentratiegebied in Egmond aan den Hoef.

 6. Uitkeren oktoberschade Noord-Holland

  LTO Noord heeft met de provincie Noord-Holland overeenstemming bereikt over het vergoeden van faunaschade.

 7. WUR publiceert rapport over groenbeheer en insecten nabij kassen in Westland

  Van april t/m augustus 2018 heeft WUR in gemeente Westland onderzocht wat het effect is van regulier bermbeheer in vergelijking met natuurlijk beheer/ecologische zones op de populaties van plaaginsecten, hun natuurlijke vijanden en waardplanten waarop deze insecten leven.

 8. Nieuwe initiatieven om glastuinbouw te profileren als interessante werkgever

  Op 6 en 7 april stonden in veel glastuinbouwgebieden in Nederland de deuren weer open tijdens Kom in de Kas. In Westland werd een ‘Carrière Event’ opgezet bij een van de bedrijven om zo de bezoekers van Kom in de kas te wijzen op de diverse interessante carrière mogelijkheden die de glastuinbouw ...

 9. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Madestein-Vroondaal 3e herziening ingediend

  Tot 16 mei 2019 lag het ontwerp bestemmingsplan Madestein-Vroondaal 3e herziening ter inzage. Het desbetreffende plangebied ligt in de gemeente Den Haag, maar grenst aan glastuinbouwgebieden in de gemeente Westland.

 10. Noodplan huisvesting arbeidsmigranten Westland

  De afdeling Westland van LTO Noord (Glastuinbouw Westland) heeft samen met VNO-NCW op 25 maart 2019 een brandbrief gestuurd aan Gemeente Westland over het gebrek aan huisvesting voor arbeidsmigranten de komende drie jaar.