1. Inspraak toerisme visie Flevoland en Groningen

  Door de commissie MFL is gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspraak bij de toerisme visie van de provincie Groningen en de provincie Flevoland.

 2. Exportkansen door handelsakkoorden

  LTO Nederland heeft een positieve grondhouding als het handelsakkoorden aangaat. Maar wel houden we de gevoelige belangen van bepaalde kwetsbare sectoren scherp in het oog. Dat geldt voor de actuele TTIP en CETA, maar ook voor het handelsoverleg met bijvoorbeeld Japan, Vietnam, Braziliƫ en Marokko.

 3. Knelpunten opgepakt, gemeld en opgelost

  Bijna dagelijks ontvangt LTO Noord van haar leden vragen over de aanvraag van GLB-betalingsrechten en het doen van de gecombineerde opgave. Vaak gaat het hier om meldingen waaruit blijkt dat theorie en praktijk niet op elkaar aansluiten.

 4. LTO: Snelle uitkering betalingsrechten

  LTO drong er ook in 2016 bij het ministerie van Economische Zaken op aan snel te starten met de uitbetaling van de GLB-betalingsrechten. Onze inzet is ondersteund door een aangenomen motie van Tweede Kamerlid Jaco Geurts. Eind 2016 had ruim 85 procent geld op de bank en eind januari 2017 ruim 95 ...

 5. EU-noodpakket van 53 miljoen

  In 2015 en 2016 ontvingen melkveehouders, varkenshouders, groenten- en fruittelers noodsteun uit Europa, goed voor 53 miljoen euro. Daarnaast waren er opkoop- en opslagvergoedingen van overschotten. De directe aanleiding was de Russische boycot van Europese voeding. De maatregelen werden en worden ...

 6. LTO op alle fronten actief in het GLB

  Door de inzet van LTO in de jaren 2012-2015 sluit het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2020 beter aan bij de behoeften en mogelijkheden van de Nederlandse land- en tuinbouw. Winst zit hem onder meer in de geleidelijke overgang naar en toegang tot nieuwe toeslagrechten, de toepasbaarheid ...

 7. Verlening NB-wetvergunning op stoom

  2016 gaat de geschiedenis in als het jaar waarin, na het van kracht worden van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op 1 juli 2015, de verlening van Natuurbeschermingswetvergunningen eindelijk op stoom kwam. Veel boeren hebben meldingen gedaan of hebben hun aangevraagde NB-wetvergunning ...

 8. Droogteschade door waterwinning te gunstig ingeschat

  Boeren met gronden in waterwingebieden hebben doorgaans te kampen met droogteschade. De waterleidingbedrijven sluiten overeenkomsten met boeren af om die schade te vergoeden. Dat gaat niet altijd tot wederzijdse tevredenheid.

 9. Energieneutraal Melkveehouden in Utrecht

  Op initiatief van onder meer LTO Noord Utrecht en mede dankzij een financiƫle bijdrage van LTO Noord Fondsen is onlangs het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij in het leven geroepen.

 10. Denktank agrarische waterschapsbestuurders

  Je zou denken dat agrarische leden in het Dagelijks Bestuur van onze waterschappen elkaar wel weten te vinden. Maar de start van een denktank die hen in 2016 meerdere keren samenbracht, bewijst dat met een fysieke ontmoeting enorme winst wordt behaald.