1. Bodem en Water Noord-Holland

  De subsidieregeling voor bedrijfsadvies, gericht op bodem en water, is open.

 2. Zoet Zout Knooppunt Laag Nederland

  Eind 2017 wordt de opdracht ‘Op zoek naar de kansen voor een Zoet Zout Knooppunt Laag Nederland’ afgerond. Met de hulp van LTO Noord is de behoefte van zowel overheden als landbouw gepeild en volgt er in het begin van 2018 een voorstel voor een knooppunt.

 3. Spaarwater Flevoland officieel van start

  Op donderdag 7 december 2017 wordt het project Spaarwater Flevoland officieel geopend met een bezoek aan de pilotlocaties in de Noordoostpolder en Zuidelijk Flevoland.

 4. Watervergunning Park 21 ingetrokken

  Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de watervergunning, die nodig was voor het aanleggen van een dam met duiker in de kavelsloot in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van de Noordelijke Randweg tussen de IJweg en de Driemerenweg (N205) te Nieuw-Vennep in verband met het aanleggen van een werkweg in ...

 5. LTO Noord dient zienswijze in op peilbesluit IJsselmeergebied

  LTO Noord heeft op 13 november 2017 namens alle drie de regio’s een zienswijze ingediend op het peilbesluit voor het IJsselmeergebied. Het ontwerp-peilbesluit met flexibel peilbeheer, zoals dat nu voor het IJsselmeergebied voor ligt, heeft onder meer tot doel om een positieve bijdrage te leveren aan ...

 6. Zoete toekomst voor Texel door ondergrondse waterberging?

  Samen met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Texel, de provincie Noord-Holland en de natuurbeheerders onderzoekt LTO Noord de mogelijkheden voor ondergrondse waterberging op Texel.

 7. Vertrouwenspersonen herstructurering Greenport Aalsmeer

  Glastuinbouwondernemers in de Greenport Aalsmeer, die toekomstplannen hebben, ge-ven aan behoefte te hebben om die vertrouwelijk te bespreken met een onafhankelijke partij, die bij andere betrokken partijen kan peilen of wij mee willen werken aan de uitvoering hiervan. Veelal de concrete vraag: zijn ...

 8. Gesprekken ondernemersverkenningen Greenport Aalsmeer afgerond

  Mede op initiatief van LTO Noord Glaskracht is in opdracht van de Greenport Aalsmeer eind 2016 gestart met ondernemersverkenningen. Totaal zijn hierbij meer dan 600 glastuinbouwbedrijven in de Greenport Aalsmeer in beeld gebracht en is gevraagd naar hun toekomstplannen (stoppen, doorgaan, ...

 9. Project Waterpark Zuid-Holland beschikt

  We moesten er even op wachten, maar medio augustus 2017 viel de beschikking voor het POP3-project Waterpark Zuid-Holland bij ons op de mat. Inmiddels zijn we gestart met de uitvoering. Binnenkort is hierover meer te lezen op onze website.

 10. Lunchsessie LTO Noord binnen Proeftuin Veenweiden

  Eerder dit jaar is, namens LTO Noord, een onderzoek uitgevoerd naar de kritische faal- en succesfactoren van monomestvergisting voor extensieve bedrijven in West-Nederland.