1. De Oogst van West

  Wat heeft LTO Noord regio West voor u als lid bereikt? In deze kwartaalrapportage de 'Oogst van West' vindt u een overzicht van de voornaamste activiteiten in het tweede kwartaal van 2019.

 2. Zeewier met potentie

  Het project ‘Zeewier in een gezonde melkveehouderij’ is een fase verder. Uit onderzoek van projectpartner Wageningen Livestock Research, is gebleken dat enkele zeewier soorten een significant reducerend effect hebben op de methaan productie van koeien in een laboratorium omgeving.

 3. Vruchtbare kringloop in Noord-Holland

  Vanuit het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland zijn waardevolle inzichten opgedaan bij samenwerkende boeren in Noord-Holland.

 4. Digitale transformatie: de impact op het agrarische bedrijf!

  LTO Noord heeft samen met ondernemers, GreenPort West-Holland en hogeschool Inholland een plan ingediend bij provincie Zuid-Holland om digitale ontwikkelingen op het boerenerf samen te brengen.

 5. De Oogst van Oost

  Wat heeft LTO Noord regio Oost voor u als lid bereikt? Wat LTO Noord regio Oost tot nu toe in 2019 aan voornaamste resultaten, inzet en activiteiten heeft gepleegd, leest u in de ‘Oogst van Oost’.

 6. Gezamenlijk actieplan natuurinclusieve landbouw

  Samen met andere partners heeft LTO Noord regio Oost het actieplan voor natuurinclusieve landbouw in Gelderland opgesteld.