1. High Tech Noord-Holland

  Er gebeurt veel op Smart Farming gebied, er komen proeftuinen met robots en steeds meer sensoren meten wat we willen weten. Vanuit Greenport Noord-Holland Noord bundelen we dit onder het programma High Tech.

 2. Aaltjesbestrijding door inundatie

  LTO Noord heeft samen met Greenport Noord-Holland Noord en samen met 17 akkerbouwers uit de Wieringermeer een plan opgesteld om inundatie als bestrijding van aaltjes (Meloidogyne chitwoodi) verder te onderzoeken.

 3. Beheer en onderhoud Lelystad Airport

  LTO Noord heeft De Lelystadse Boer afgelopen maanden ondersteund in het maken van een aanbieding voor beheer en onderhoud van terreinen op Lelystad Airport.

 4. Waterbeschermingsgebied Bunnik verkleind

  De inzet van LTO Noord en enkele betrokken leden heeft ertoe geleid dat het grondwaterbeschermingsgebied bij Bunnik in omvang verkleind is.

 5. Geslaagde Agrisafari Utrechtse Statenleden

  Op 30 januari namen Statenleden van vrijwel alle fracties uit de Utrechtse Staten deel aan alweer de derde, zeer geslaagde Agrisafari van deze statenperiode.

 6. Steeds meer natuurgronden in boerenhand

  Provincie Zuid-Holland verkoopt een deel van haar ‘natuurgronden’. Steeds vaker komen deze bij agrarische ondernemers terecht.

 7. Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek verbetered

  De inbreng van de twee lokale LTO Noord-afdelingen op de Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek leidde tot een verbeterde vastgestelde versie.

 8. Vergoeding faunaschade Natura 2000 Zuid-Holland

  Mede op verzoek van LTO Noord betaalt provincie Zuid-Holland het eigen risico en de behandelkosten bij een verzoekschrift bij het Faunafonds.

 9. Erfemissiescan draagt eenvoudige ingrepen aan

  Emissies van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf kunnen leiden tot normoverschrijdingen in het oppervlaktewater. In het ergste geval leidt dit tot een verbod op een gewasbeschermingsmiddel. Dat terwijl boeren en tuinders, met soms zeer eenvoudige ingrepen, de emissie kunnen beperken. Hoe ze dat ...

 10. Uitstel verplichte drukregistratie spuitmachines

  Het zag er lang naar uit dat elke spuitmachine per 1 januari 2017 uitgerust moest zijn met een apparaatje van enkele honderden euro’s dat de spuitdruk registreert. Door de inzet van LTO is dit plan ten minste tot 2019 uitgesteld. Tot die tijd werken we aan een beter alternatief.