1. Ledenraadpleging zonnepanelen op agrarische daken

  Naast verschillende regionale projecten zijn de landelijke klimaattafels, waaronder Elektriciteit, aan de slag om invulling te geven aan het akkoord.

 2. Landelijke Proeftuin Methaanreductie melkveehouderij - de update

  Onderhand is de Landelijke Proeftuin Methaanreductie al een begrip in verschillende gremia binnen de sector.

 3. Peilbesluit natuurgebieden Krimpenerwaard verbeterd

  Op 28 november 2018 heeft het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de peilbesluiten voor zeven natuurgebieden in de Krimpenerwaard vastgesteld.

 4. Tweede megaproject Onderwaterdrainage in voorbereiding

  In navolging van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zijn we ook in het werkgebied van Hoogheemraadschap van Rijnland bezig een megaproject Onderwaterdrainage voor te bereiden.

 5. Beleidsregel nadeelcompensatie Bethunepolder vastgestgeld

  Op 31 december 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht de ‘Beleidsregel nadeelcompensatie Bethunepolder’ vastgesteld.

 6. Vastgesteld voorkeursalternatief Duinpolderweg weer iets gunstiger

  Nadat in de zomer van 2018 het voorlopige voorkeursalternatief voor de Duinpolderweg al verbeterd was ten opzichte van de vorige versies, is de definitief vastgestelde versie van de weg nóg weer iets gunstiger voor onze leden.

 7. Hulp bij crisis Molenaarsgraaf

  Op 27 september 2018 verwoestte een grote brand het verpakkingsbedrijf Montapacking in Molenaarsgraaf.

 8. Afstemming vraag en aanbod duurzame energie

  Er zit veel dynamiek in de agrarische sector met betrekking tot het opwekken van duurzame energie. Daarnaast is er grote behoefte aan duurzame energie in de steden waar mogelijk een koppeling tussen beiden gemaakt kan worden.

 9. Bestemmingsplan Buitengebied Gorinchem verbeterd

  Meer ruimte voor agrariërs in het buitengebied van Gorinchem. Op 16 november 2017 stelde de gemeenteraad van Gorinchem het bestemmingsplan Buitengebied vast.

 10. Communicatiekalender Faunazaken

  LTO Noord en het Faunafonds werken samen aan een ‘communicatiekalender’. In deze kalender staat aangegeven wanneer voor welke diersoort schade kan optreden.