1. Positieve vibe door ledendag regio Oost

  'Mijn dag is anders en mooier dan toen ik vanmorgen opstond.' Dat was een van de vele mooie reacties na afloop van de ledendag Dag van Oost.

 2. Nieuwe impuls met project 'Landbouw op Peil'

  Het project ‘Landbouw op Peil’ van Waterschap Vechtstromen en LTO Noord krijgt een nieuwe impuls. Er is tussen 2019 en 2021 voor boeren 1,4 miljoen euro beschikbaar voor diverse soorten maatregelen.

 3. Schade aan gras door edelherten volledig vergoed

  De provincie Gelderland gaat de schade aan gras door edelherten volledig vergoeden in het gebied rond Leuvenum en Staverden, op de Veluwe. De boeren hoeven de taxatie niet zelf aan te vragen.

 4. Lelystadse Boer zet handtekeningen onder duurzame keteninitiatieven

  Tijdens het Platform Circulair Flevoland in oktober 2018 heeft de Lelystadse Boer drie keteninitiatieven mede ondertekend.

 5. High tech Farming-hub Noord-Holland

  De regio Noord-Holland Noord is een belangrijk agrarisch productiegebied. In de regio is de gehele voedselketen aanwezig, van zaad tot verwerking. Met het opbouwen van een High Tech-hub in Noord-Holland draagt GreenPort Noord-Holland Noord bij aan stimuleren van precisielandbouw en daarmee aan een ...

 6. Onderzoek methaanreductie melkvee met zeewier van start

  Kansen voor zeewier als veevoer of als voersupplement voor vee komen steeds meer in het nieuws.

 7. Project Dubbel Doel Dieren afgerond

  In januari heeft de laatste sessie plaats gevonden met chef kok Robbert Kranenborg, om ondernemers binnen het project Dubbel Doel Dieren te ondersteunen in het zoeken naar nieuwe samenwerkingen.

 8. Drukbezochte bijeenkomst Kaag en Braassem

  Vele tientallen agrarische ondernemers in de gemeente Kaag en Braassem hebben op 12 maart 2019 belangstelling getoond voor zonnepanelen op hun daken.

 9. Werkbezoek asbest naar aanleiding van blootstellingsonderzoek

  Op maandag 11 maart 2019 heeft LTO Nederland in samenwerking met LTO Noord een werkbezoek georganiseerd over het thema asbest.