1. Vrijstelling archeologische onderzoeksplicht

  Twee boeren in Oude Pekela hebben hun grond voor 80 procent vrij gekregen van archeologische onderzoeksplicht. Dat blijkt uit het bodemverstoringsonderzoek.

 2. Uitkomsten onderzoek lokale maaivelddaling

  Agrariërs in het gaswinningsgebied in Groningen hebben bij de Commissie Bodemdaling klachten geuit over de aanwezigheid van ingesloten laagtes als gevolg van lokale verzakkingen in landbouwpercelen

 3. Financiering voor inventarisatie en analyse markt (concepten)

  De provincie Groningen heeft op het verzoek van LTO Noord Groningen € 23.728 beschikbaar gesteld voor een inventarisatie van de huidige situatie rondom duurzaamheid van de intensieve veehouderij in de provincie Groningen en de vergelijking met de rest van Nederland.

 4. Meer planologische ruimte bestemmingsplannen Veendam en Pekela

  Tegen de nieuwe bestemmingsplannen zijn namens de leden bezwaren ingebracht.

 5. LTO Noord aanwezig bij Voedselvernieuwersfeest Zuid-Holland

  Op het Voedselvernieuwersfeest van de Zuid-Hollandse Voedselfamilies op 11 mei 2017 was LTO Noord zichtbaar aanwezig.

 6. Agrarische belangen geborgd in bestemmingsplan Noordwijk

  Op 13 april 2017 is het bestemmingsplan Landelijk Gebied van de gemeente Noordwijk vastgesteld.

 7. Onderzoek monomestvergisting LTO Noord

  In het eerste halfjaar van 2017 is een onderzoek uitgevoerd naar monomestvergisting op melkveebedrijven.

 8. Raad van State stelt LTO Noord in gelijk inzake De Wilck

  Op 3 mei 2017 heeft de Raad van State het beroep van LTO Noord tegen het beheerplan voor het Natura 2000-gebied De Wilck, bij Hazerswoude, gegrond verklaard.

 9. Kavelruil Krimpenerwaard succesvol afgerond

  Na een voorbereiding van 1,5 jaar, ruilden in het voorjaar van 2017 veertien veehouders in de Krimpenerwaard en Provincie Zuid-Holland in totaal 170 hectare grond.

 10. LTO Noord aanwezig bij Voedselvernieuwersfeest Zuid-Holland

  Op het Voedselvernieuwersfeest van de Zuid-Hollandse Voedselfamilies op 11 mei 2017 was LTO Noord zichtbaar aanwezig.