Landschap

Meer ruimte voor agrariers in omgevingsvisie

Groeien kan weer in Overijssel! Onder praktisch werkbare voorwaarden kunnen boerenbedrijven hun bouwpercelen aanpassen of uitbreiden.

Door inbreng van LTO Noord creëerde de provincie daarvoor de ruimte in de nieuwe Omgevingsvisie. Onze lokale afdelingen moeten toezien
op een juiste implementatie van de omgevingsvisie in gemeentelijke bestemmingsplannen.

Meer over dit resultaat: Omgevingsvisie Overijssel

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.