Gezocht: Portefeuillehouder Gezonde Planten LTO Nederland

  • Akkerbouw en vollegrondsgroenten
  • Bollenteelt
  • Glastuinbouw

De tuinbouwsectoren hebben een ambitieuze opdracht om de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen en te investeren in de ontwikkeling en uitrol van weerbare teeltsystemen met gezonde planten in een natuurlijk evenwicht in de komende jaren.

akkerbouwer-6

Hiervoor is een stevige lobby en inzet op concrete projecten noodzakelijk in samenwerking met de vakgroepen en de sectorale organisaties binnen LTO. LTO Nederland zoekt voor deze belangrijke opdracht een ambitieuze bestuurder als Portefeuillehouder Gezonde Planten. 

Je bent het boegbeeld en komt op voor en behartigt de belangen van agrarische ondernemers op gebied van plantgezondheid. Je geeft leiding aan de Commissie Gezonde Planten en wordt ondersteund door ervaren medewerkers. Je bent in staat de vraagstukken van nu op te lossen en hebt oog voor het middellange en lange termijnperspectief van onze leden. Je zoekt hiervoor de dialoog met diverse partijen in het netwerk plantgezondheid, zoals met de politiek in de Tweede Kamer, andere belangenorganisaties in de tuinbouwketens of met de overheid. Bestuurlijke én praktische (ondernemers)ervaring met plantgezondheid is wenselijk. De functie Portefeuillehouder Gezonde Planten vraagt 1,5 dag per week beschikbaarheid. Als portefeuillehouder ontvang je een passende vergoeding. 

Zie de website voor de volledige profielschets en taakbeschrijving. 

Reageren 

Stuur je motivatiebrief inclusief CV naar Gineke van Don (gvdon@lto.nl). Heb je vragen over deze functie, of wil je een uitgebreidere functieomschrijving neem dan contact op met Hans Koehorst, Themacoördinator Plantaardige sectoren, op 06 - 21 21 24 23 of hkoehorst@lto.nl