Tweede kamer kritisch over Brusselse plannen duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  • Akkerbouw en vollegrondsgroenten
  • Gezonde planten
  • Bollenteelt
  • Fruitteelt
  • Bomen en vaste planten

De Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, Christen Unie en BBB hebben in voorbereiding op de Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2022 in Brussel kritische vragen gesteld aan de Minister van LNV over de Brusselse voorstellen die moeten leiden tot minimaal een halvering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de Europese Unie.

akkerbouwer-80

In juni is in Brussel de nieuwe verordening voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gepubliceerd. Er zijn grote zorgen over het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen zonder dat er alternatieven zijn. Zo gaat dit leiden tot een lagere opbrengst per hectare en heeft het invloed op de voedselzekerheid en -kwaliteit. Een gevolg is dat er een toenemende invoer volgt uit niet-EU-landen met minder strenge voorschriften voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast signaleren de fracties dat de plannen zullen leiden tot opbrengstderving en hiermee tot hogere voedselprijzen.

Groene gewasbeschermingsmiddelen

Meerdere fracties hebben de minister gevraagd wat zijn inzet is op het gebied van een snellere toelating van de groene middelen en van moderne veredelingstechnieken. Net als LTO Nederland zijn de fracties van mening dat het voorstel voor het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen met 50% op EU-niveau te ambitieus is. Zonder versnelling in de ontwikkeling van groene middelen en veredelingstechnieken zijn ze bovendien niet haalbaar. LTO is van mening dat zolang de groene alternatieven niet beschikbaar zijn, het gebruik van de toegelaten chemische middelen beschikbaar moet blijven.

Het belangrijkste is dat de milieubelasting van middelen teruggebracht wordt, in plaats van het terugdringen van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in het algemeen.  Dit pleidooi vanuit LTO wordt in de Tweede Kamer onderkend. Ook op dit punt is de inzet van de minister in de komende Landbouw- en Visserijraad gevraagd.

Bron:

LTO Nederland