Spuiten

Gewasbeschermingsbijeenkomst in Munnekzijl

Locatie
Proefboerderij Kollumerwaard, Hooge Zuidwal 1, 9853 TJ Munnekezijl
Tijd
19:30 - 22:30 uur

Aanmelden

Emissies naar het milieu vormen de achilleshiel van gewasbescherming. Aanhoudende normoverschrijdingen in het oppervlaktewater bedreigen de toelating van middelen en leiden tot steeds strengere gebruiksvoorschriften. Residuen in het milieu worden geassocieerd met achteruitgang in biodiversiteit. In 2019 wordt bekend of de sector is geslaagd in het realiseren van de waterkwaliteitsdoelen: 50% minder normoverschrijdingen ten opzichte van 2013. Daarop vooruitlopend wordt in Den Haag al druk geschreven aan een Hoofdlijnenakkoord voor een betere naleving en handhaving van emissiebeperking.

Kortom: emissies blijven een aandachtspunt in de bedrijfsvoering. Maar er is ook reden tot optimisme. We zijn met elkaar hard bezig om als sector te verduurzamen. Steeds meer telers treffen voorzieningen om erfemissie terug te dringen. Het gebruik van, en vertrouwen in driftarme doppen en spuittechnieken neemt toe. En met resultaat, zo blijkt uit cijfers over milieulast. Dankzij ontwikkelingen op gebied van precisietechnologie, slim datagebruik, en robotisering kunnen we ook de komende jaren nog veel stappen zetten.

Tijdens de bijeenkomst praten we u bij over actuele ontwikkelingen, verkennen we welke (verdere) mogelijkheden tot emissiebeperking binnen handbereik liggen, en hoe u deze op het eigen bedrijf kunt realiseren.

LEES HIER VERDER.