Ledenavonden Akkerbouw

Zoals gebruikelijk wordt u ook dit winterseizoen weer van harte uitgenodigd voor de ledenbijeenkomsten van de LTO vakgroep Akkerbouw. Wij gaan graag met u in gesprek over de ontwikkelingen in een aantal deelsectoren, in de markt en op het beleidsfront. De vakgroep hecht veel waarde aan die interactie met u, welke richtinggevend is voor onze positiebepaling op de verschillende dossiers.

Thema van de ledenbijeenkomsten: Klimaat en kringloop

2018 gaat de geschiedenisboeken in als een historisch droog en warm jaar. Een jaar dat voor veel collega’s financiële zorgen geeft en waarin maar een enkele akkerbouwer weet te profiteren van de hoge prijzen voor vrije producten. Als LTO vakgroep Akkerbouw willen we ijzer smeden nu het heet is. We willen weer- en andere risico’s beter kunnen opvangen op de bedrijven en bovendien willen we onze positie in de keten versterken.

2018 is ook het jaar waarin onze landbouwminister Carola Schouten haar landbouwvisie presenteerde. Kringlooplandbouw is het nieuwe toverwoord. Welke kansen biedt deze visie voor de akkerbouw? Hoe gaat het mestbeleid de visie ondersteunen of blijft het bij mooie woorden?

Over deze en andere actuele onderwerpen wil ik graag met u van gedachten wisselen op de ledenbijeenkomsten. Uw input is daarbij essentieel. Per avond is daarnaast een interessante spreker uitgenodigd om zijn of haar visie op een actueel thema te presenteren.

Klik hier voor een overzicht van alle bijeenkomsten

Klik hier om u alvast aan te melden.

Jaap van Wenum
voorzitter LTO vakgroep Akkerbouw

NB: de gewasbeschermingsavonden worden in 2019 gehouden. Meer informatie hierover volgt z.s.m.