Oproep voor indienen voorstellen

Brancheorganisatie Akkerbouw roept akkerbouwers, haar leden, kennisinstellingen en andere relaties op tot het indienen van wensen en projectideeën op het gebied van kennis en innovatie met als doel de positie van de akkerbouwers en de gehele akkerbouwsector te versterken. Voor honorering van (onderzoeks)opdrachten die voortvloeien uit deze Oproep is in totaal ca. drie miljoen euro beschikbaar.

Klik HIER voor de oproep voor het indienen van wensen en projectideeën voor kennis en innovatie in de akkerbouwsector

Klik HIER voor het Format onderzoekswens

Klik HIER voor het Format projectidee

Bron: BO-Akkerbouw