Akker

Stand van zaken toelating chloorprofam

In de eerstvolgende SCOPAFF-vergadering staat de Europese toelating van chloorprofam weer op de agenda. Het voorstel is om de toelating van de stof niet te verlengen. Deze beslissing is gebaseerd op het feit dat de toepassing als kiemremmer op aardappelen in de bewaring geen veilige toepassing is. De toepassing van chloorprofam als herbicide bij onder andere uien, sla, bloembollen en boomkwekerij wordt door het CTGB (als Rapporteur Member State RMS) wel als veilig beschouwd. De herbicidetoepassing is op dit moment in het EU-dossier echter niet meegenomen.

In december 2018 is een afvaardiging vanuit Nederland, met LTO Nederland, KAVB en Euronion, samen met een vertegenwoordiger uit België en Engeland bij vertegenwoordigers van de Europese Commissie om tafel geweest om het belang van de herbicidentoepassing nogmaals onder de aandacht te brengen. De ambtenaren van de commissie gaven aan dat het dossier voor de herbicidentoepassing onvolledig was. Er ontbraken enkele belangrijke residugegevens. In de laatste vergadering van de SCOPAFF is door enkele landen gevraagd om het gebruik als kiemremmer verder buiten beschouwing te laten en alleen te kijken naar de herbicidentoepassing. De toelatingshouders hebben reeds gezegd dat ze de toepassing als kiemremmer per direct willen laten vervallen. De focus moet dan komen te liggen op het herbicidengebruik. Inmiddels is in de Tweede Kamer een motie aangenomen van de Kamerleden Geurt en Lodders met de vraag om toch tegen het voorstel voor non-inclusion van de EU te stemmen. Het ministerie moet hierover dus opnieuw haar mening vormen. LTO Nederland zal hierover nogmaals bij LNV aandringen op het tegenstemmen op het voorliggende EU-voorstel. Mocht het onverhoopt toch zo zijn dat de stof chloorprofam verboden wordt, dan zal er vervolgens een uitverkoop- en opgebruiktermijn volgen van 15 maanden. De toelatingshouders hebben reeds aangegeven dat er dan direct een nieuwe toelating aangevraagd zal worden voor de herbicidentoepassing. De EU-vertegenwoordigers hebben aangegeven dat een nieuwe toelating dan ook binnen 15 maanden afgegeven kan worden en dat er dus geen gat in de toelating zou ontstaan.

Bron: ZLTO