Samen groeien in vakmanschap

Speciaal voor ondernemers, met en zonder personeel, en medewerkers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt, gaat deze winter het Winterprogramma
Akkerbouw van start. Een breed pakket met korte cursussen waarmee ze hun eigen vakmanschap en dat van hun medewerkers op een hoger plan kunnen
tillen.

Klik hier voor meer informatie.