Afspraken drukregistratievoorziening

Vanaf 1 januari 2020 wordt de drukregistratieplicht die dit jaar is ingegaan in de praktijk gehandhaafd. Wie dan niet aan de eisen voldoet loopt riskeert een boete. Een uitzondering geldt voor ondernemers die een driftarme spuittechniek hebben gekocht, die pas in 2020 wordt geleverd; zij krijgen tot die tijd uitstel. Voorwaarde is wel dat zij de investering kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een order- of opdrachtbevestiging. Ook moeten zij, net als alle telers, minimale teeltvrije zones langs watervoerende sloten worden aanhouden. Deze zijn nu al wettelijk verplicht.

Het genoemde uitstel is belangrijk, onder meer omdat waarschijnlijk pas begin 2020 bekend wordt welke 90doppen beschikbaar komen voor gebruik bij een verlaagde spuitboomhoogte. Dit zal voor een aantal ondernemers medebepalend zijn in de keuze voor aanpassing van de huidige spuitmachine of investering in een nieuwe. LTO is daarom blij dat ze, samen met andere private partners, hierover afspraken heeft kunnen maken met de Unie van Waterschappen en betrokken ministeries.

Drukregistratievoorziening: hoe zat het ook alweer?
Vanaf 2019 gelden voor neerwaarts spuiten de volgende regels voor spuittechnieken, doppen en drukregistratie; vanaf 2020 wordt hier toezicht op gehouden:

 1. Doppen die zijn toegelaten tot 2 bar zijn niet meer toegestaan;
 2. Voor doppen die zijn toegelaten van 2 tot 3 bar en voor luchtvloeistof-mengdoppen geldt de drukregistratievoorzieningplicht;
 3. Voor doppen die zijn toegelaten bij 3 bar of hoger geldt geen drukregistratievoorzieningplicht;
 4. De alternatieven voor de drukregistratievoorziening zijn:
  - Verdubbeling van de teeltvrije zone langs watervoerende sloten. Voor droge sloten
     (van 1 april tot 1 oktober niet watervoerend) moet de gangbare teeltvrije zone worden
     aangehouden.
  - Toepassen van een spuittechniek met aanvullende driftreducerende voorzieningen,
     zoals bijvoorbeeld een verlaagde spuitboom met 90o doppen met 25 cm
     spuitdopafstand, sleepdoek, Wave, Wingssprayer of MagGrow.

Meer informatie over de afspraken over de drukregistratievoorziening staat op de website van de Helpdesk water.

 

 

 

Bron: LTO Nederland