enquete, enquête

Enquête Akkerbouw en Melkveehouderij

Om de nitraatuitspoeling onder maisteelt op zandgrond verder terug te brengen richting de 50 mg nitraat zijn in het 6e actieprogramma nitraatrichtlijn aanvullende teeltvoorschriften ten aanzien van de teelt van het vanggewas opgenomen.

Wij willen graag een inventarisatie maken en vragen u om uw ervaringen en verbeterpunten te delen via een enquête. Het is een eenvoudige en korte enquête, wij vragen daarvoor slechts één minuut van uw tijd. De resultaten gebruiken we in onze gesprekken met RVO en het ministerie van LNV. Alvast bedankt voor het invullen, namens de vakgroepen Melkveehouderij en Akkerbouw.

Klik hier om naar de enquête te gaan.

 

Bron: LTO Nederland