Ledenavond Vlagtwedde

Gedeputeerde Staghouwer woensdagavond is 15 januari te gast bij de ledenavond LTO Akkerbouw in Vlagtwedde.

De ledenavond van de LTO vakgroep Akkerbouw op woensdag 15 januari 2020 bij Partycentrum Rendering, Schoolstraat 8 9541CK Vlagtwedde staat in het teken van de discussie rondom natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw in de provincie Groningen.

Hiervoor zijn naast vakgroepvoorzitter Jaap van Wenum ook gedeputeerde Henk Staghouwer en projectleider Peter Roelfsema van de provincie Groningen én akkerbouwer Peter Harry Mulder uitgenodigd.

Uiteraard licht Jaap ook in het kort de overige beleidsthema’s en speerpunten van de vakgroep toe. Hierover schreef hij in de uitnodigingsbrief die onze akkerbouwleden in november hebben ontvangen:

‘Het zijn turbulente tijden. De stikstofcrisis houdt Nederland in zijn greep en raakt niet alleen de veehouderij, maar indirect ook de akkerbouw. Zelden werd er zo gezaagd aan de poten van agrarische bedrijven als nu. Boeren komen in opstand met massale trekkeracties in Den Haag en bij de provinciehuizen als gevolg. Ook het gewasbeschermingsbeleid geeft reden tot zorg. Middelen vallen in rap tempo weg en nieuwe oplossingen komen niet of maar mondjesmaat door’.

‘Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de akkerbouwsector? Wat betekent dit voor onze inzet op belangenbehartiging en hoe kunnen we u daar beter bij betrekken? Kortom: hoe houden we koers met het vizier op de toekomst van uw bedrijven’?

De LTO vakgroep Akkerbouw nodigt u van harte uit om rond deze vragen en andere actuele thema’s met ons in discussie te gaan. We starten om 20.00 uur (inloop met koffie vanaf 19.30 uur).

We zien u graag op onze sectoravond!

Bron: LTO Akkerbouw