akkerbouw, lucht, noord-holland

Akkerbouwers over kringlooplandbouw: ‘Doen we al lang’

Kringlooplandbouw is bekende kost voor onze akkerbouwleden. Dat bleek tijdens de ledenavonden van LTO Akkerbouw afgelopen winterseizoen. Dat er samengewerkt moet worden met andere sectoren om de kringloop rond te krijgen én dat consumenten het gat in de kringloop zijn, stond bij velen op het netvlies.

Tijdens de ledenavonden vroeg voorzitter Jaap van Wenum de aanwezigen om tijdens zijn presentatie via hun smartphone een aantal vragen te beantwoorden. Naast onderwerpen als biodiversiteit, gemeenschappelijk landbouwbeleid, verdienmodellen en plantgezondheid, kwam ook kringlooplandbouw aan bod. Aan de aanwezigen werd gevraagd drie kernwoorden in te vullen bij de vraag: Waar denkt u aan bij kringlooplandbouw?

Bij de traditionele startbijeenkomst in Midwolda was een van de eerste woorden die op het scherm verscheen “Bullshit” en mest ís natuurlijk ook een van de grote discussiepunten in de kringloopvisie van Schouten (en volgens de respondent wellicht ook onzin). Maar de akkerbouwleden vonden vooral dat iedereen moet samenwerken, kringlooplandbouw iets is dat we al lang doen én dat iedereen mee moet doen, dus ook de consument. De uitstoot van nutriënten via onze riolen laat immers nog veel te wensen over.

Volgens veel akkerbouwers kan dit Haagse modewoord bovendien wel wat realistische input gebruiken en moet er vooral een financiële onderbouwing komen. En mocht die er komen, dan geeft Schoutens kringloopvisie zelfs een kans voor eiwitteelt, vinden ze.

Afbeelding: Woordwolk gemaakt van de meest gegeven antwoorden tijdens de ledenavonden van LTO Akkerbouw. 

 

 

Bron: LTO Akkerbouw