Jaap van Wenum: ‘Zorgen over belangrijke middelen die ter discussie staan’

Jaap van Wenum is akkerbouwer en voorzitter van LTO-vakgroep Akkerbouw. Voor Nieuwe Oogst hield hij een week lang (9 tot en met 15 maart) notities bij van zijn werkzaamheden.

Maandag
9.30 uur - Vergadering van het Algemeen Bestuur van LTO Noord in Zwolle. Als bestuur willen we maximaal rendement behalen voor onze leden in de belangenbehartiging en met de ondersteunende programma’s. We sparren met medewerkers over de invulling van het duurzame energie programma, waarbij zon (op daken), wind en bijbehorende net-capaciteit belangrijke speerpunten zijn. Met een etentje nemen we afscheid van Cees Romijn als langstzittend AB lid.

Dinsdag
8.00 uur - Telefonische vergadering van LTO vakgroep Akkerbouw in Utrecht over onze inzet op plantgezondheid. Diverse partijen, waaronder LTO Nederland en LNV, werken aan een actiegericht uitvoeringsprogramma. Een concept ligt voor. Als vakgroep willen we werken aan verduurzaming van de gewasbescherming, maar we willen ook harde garanties van de overheid.Voor de korte termijn om onze gewassen gezond te kunnen houden en voor de lange termijn om onder meer met nieuwe veredelingstechnieken aan de slag te kunnen. We zien daar onvoldoende van terug in het programma en geven nog geen akkoord.

10.00 uur - Met Dirk de Lugt en André Hoogendijk van BO Akkerbouw spreek ik met een LNV-delegatie over het nieuwe GLB. We spreken over de kansen voor BO’s en PO’s, de menukaart voor de vergroening en vragen nadrukkelijk aandacht om POP-gelden voor investeringen straks centraal te organiseren.

13.30 uur - Ik schuif met melkveevoorzitter Wil Meulenbroeks, Nevedi en VLB aan bij RVO voor het halfjaarlijkse directeuren-overleg. De Gecombineerde opgave, nieuwe topografische kaarten en ook deelteelt- en buurtcontracten staan op de agenda.We spreken RVO er op aan dat er geen enkele voortgang is geboekt op dit laatste punt. Juist in de kringlooplandbouw zijn deelteelt en gronduitwisseling van groot belang voor de samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders. RVO kan dit veel beter faciliteren en veel administratieve lasten voor boeren voorkomen.

Woensdag
9.00 uur - Vergadering in Nijkerk van de sectie Teelt van BO Akkerbouw, die bestaat uit bestuurders van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond en LTO vakgroep Akkerbouw. Het onderzoeksprogramma van de BO vormt de hoofdmoot van de agenda. We geven onder meer fiat aan toegepast onderzoek naar de bestrijding van knolcyperus en bewaarmethoden voor aardappelen nu chloorprofam verdwijnt.‘s Middags spreek ik met Niels Zuurbier van LTO vakgroep Vollegrondsgroenten en medewerkers Aafke Krol en Peter van ‘t Westeinde over de voorgenomen integratie van de vakgroepen Vollegrondsgroenten en Akkerbouw.

16.30 uur - Coördinator effectief middelenpakket Hans de Keijzer belt met zorgelijke berichten over belangrijke gewasbeschermingsmiddelen die ter discussie staan en ons voor grote uitdagingen plaatsen, onder andere in uien en cichorei. Ook telers vragen hiervoor deze week onverminderd aandacht.Als LTO respecteren we de oordelen van EFSA en CTGB. Maar als essentiële informatie niet wordt meegenomen bij de beoordeling van middelen, dan wijzen we de instanties hier op. Dat doen we nu ook. De zorgen nemen echter snel toe, vooral ook omdat alternatieven uitblijven.

Donderdag
9.00 uur - De themadag Granen is afgelast vanwege het coronavirus. Ik geef een aantal interviews, onder andere aan het blad Naober over ‘gele velden’. Wij willen glyfosaat graag behouden voor bestrijding van wortelonkruiden, maar dit vraagt ook van boeren en loonwerkers het middel zo beperkt mogelijk in te zetten en waar mogelijk mechanisch de vanggewassen te vernietigen.Boerderij, Akkerwijzer en Nieuwe Oogst bellen over bericht dat ngo’s vinden dat import van buiten de EU aan dezelfde eisen moet voldoen als onze teelt en geen verboden residuen mag bevatten. Ik reageer verheugd op dit bericht.

Vrijdag
9.30 uur - Ik bel met de nieuwe directeur Plant van Agrifirm. Als LTO vakgroep Akkerbouw onderhouden we graag goede contacten met belangrijke spelers in de keten. Daar horen ook bedrijven als Agrifirm, CZAV en Van Iperen bij. De telefoon wordt de komende weken het communicatiemiddel. Collega’s in de vakgroep geven signalen af over de eerste gevolgen van de coronacrisis.

Zaterdag/zondag
8.00 uur - Zaterdaghulp Bert zit de hele dag op de trekker en freest grasland voor de aardappelteelt. Ik leg ons groentetuintje aan als alternatief voor het hamsteren wat we in supermarkten zien. De rest van het weekend is voor rust en ontspanning. Mijn vriendin Anita en ik halen de racefietsen uit het vet en rijden ons eerste rondje van 50 kilometer dit jaar.


Bron: Nieuwe Oogst