Aardappelen

Geen massale krimp aardappelareaal

Er zijn in de praktijk geen aanwijzingen dat akkerbouwers op grote schaal kiezen voor een kleiner aardappelareaal in 2021.

De North-Western European Potato Growers (NEPG) riepen de aardappeltelers in Europa onlangs op om 15 procent minder aardappelen te poten. De vraag is nu in hoeverre de telers dit advies opvolgen. In Nederland is er wel een tendens dat het aardappelareaal iets krimpt en dat akkerbouwers tijdelijk kiezen voor meer tarwe in hun bouwplan.

LTO-bestuurder Hendrik Jan ten Cate veronderstelt dat NEPG het pleidooi voor areaalkrimp vooral richt op de vrije aardappelen. Telen voor de vrije markt wordt volgens hem een moeilijke zaak, door de onzekere afzet van aardappelen. 'Maar aan de andere kant hebben verwerkers ook volgend jaar gewoon weer aardappelen nodig.'

LEES HIER VERDER.

Bron: Nieuwe Oogst