LTO zet in op toestaan woeltand en op aanpassen fosfaatindicator

LTO Nederland heeft in aanloop naar het VAO Mestbeleid, vooralsnog gepland op 24 november 2020, moties over het toestaan van de woeltand als alternatief voor de drempeltjes in de ruggenteelt en over het aanpassen van de fosfaatindicator ingestoken.

De moties zijn opgesteld in nauw overleg met de LTO vakgroep Akkerbouw. In de praktijk blijkt dat de drempeltjes in de ruggenteelt niet toepasbaar zijn. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat de woeltand een effectieve en beproefde manier is om oppervlakkige afspoeling in de ruggenteelt tegen te gaan. Daarnaast is de woeltand eenvoudig toe te passen in de teelten.

LTO heeft voor de fosfaatindicator eerder bij LNV ervoor gepleit om de voorgestelde wijziging van de regelgeving niet door te laten gaan per 1 januari 2021. LTO wil met LNV in gesprek om gezamenlijk te komen tot een andere klassenindeling voor de gecombineerde fosfaatindicator.

Bron: LTO Akkerbouw