Verplichte drempeltjes in ruggenteelt niet werkbaar en effectief

Per 1 januari 2021 geldt de eis om drempeltjes aan te leggen in de ruggenteelt. De minister van LNV heeft de oproep van LTO Nederland voor een alternatief niet gehonoreerd. De LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente zet zich in om het gebruiken van werkbare alternatieven mogelijk te maken.

De drempeltjesmaatregel is niet effectief. De drempeltjes passen prima op glooiende percelen in Zuid-Limburg, waar ze ook beproefd zijn, maar niet op de vlakke percelen in de rest van Nederland. De oplossingen moeten worden gezocht in bodembeheer en in een betere bodemstructuur, waardoor het water makkelijk wegzakt in de grond.

Als het gaat om maatregelen, heeft LTO Nederland als alternatief voor de drempeltjes de woeltand voorgesteld aan de minister. Helaas heeft de Minister dit voorstel niet overgenomen. ‘Onbegrijpelijk’, vindt vakgroepvoorzitter Jaap van Wenum. ‘Het is een effectieve manier om de bodemstructuur los te maken en water niet tussen de ruggen blijft staan. Daarnaast is de woeltand eenvoudig toe te passen.’

LTO Nederland blijft zich inzetten, rechtstreeks richting de minister en via de Tweede Kamer, om de woeltand toegelaten te krijgen, naast de drempels. Het recente besluit van de minister van LNV dat de drempels niet gelden voor de biologische telers, kan LTO niet plaatsen. Van Wenum: ‘Gangbare telers gaan op dezelfde manier met de bodem om als hun biologische collega’s. ‘

 

Bron: LTO Nederland