Webinar Pootaardappelen donderdag 25 februari om 20 uur

Donderdagavond 25 februari a.s. organiseert de werkgroep LTO Pootaardappelen een webinar over actuele ontwikkelingen in de pootgoedsector.

De wereld is in de greep van de Corona-pandemie en dat heeft zeker ook invloed op de pootgoedsector. Daarnaast zijn er specifieke pootgoedzaken die werkgroepsvoorzitter Peter Berghuis en bestuurslid Klaas Schenk met u willen bespreken in de interactieve webinar op donderdagavond 25 februari.

Het nieuwe fytosanitaire M. chitwoodi/fallax-beleid heeft voor het eerst een vol jaar gewerkt en resultaten worden besproken. Gelukkig zijn er geen nieuwe Bruinrot-vondsten in 2020 te melden, maar er is wel nieuws over mogelijke aansprakelijkheidsstelling vanwege onzorgvuldig gebruik van oppervlaktewater voor beregening op buurpercelen.

Verder lijkt een nieuw ontwikkelde pootgoedstresstest positieve resultaten op te leveren en is het nu van belang om zorgvuldig te bezien hoe dat in de markt ten goede gebruikt kan worden. In totaal vier Plannen van Aanpak (AM, Mcf, Erwinia en stengelalen) dragen bij aan versterking van de kennis over specifieke onderdelen en leveren al een aantal praktisch toepasbare innovaties die u in 2021 zou kunnen toepassen.

Peter Berghuis en Klaas Schenk willen u graag meenemen in die ontwikkelingen en interactief met u de vervolgstappen bespreken.

Aanmelden voor deelname kan via deze link

Bron: LTO Akkerbouw en Vollegrondsgroente