Uien

Bestrijding uienvlieg en bonenvlieg vraagt aandacht

Ook in het seizoen 2021 zal de bestrijding van de uienvlieg en de bonenvlieg weer de nodige aandacht vragen.

In gebieden waar de druk laag is, zal de aantasting in toom gehouden kunnen worden met bijvoorbeeld NemGuard DE en de inzet van steriele uienvliegen. Er zijn echter enkele gebieden in Nederland waar de druk dermate hoog is dat straffer ingrijpen nodig is.

Gebieden waar de uienvlieg in hoge mate voorkomt, en wat aanvullende bestrijding nodig maakt, zijn West-Brabant (rondom Wouw), Flevoland en de Noordoostpolder. In die gebieden is het advies om bij het zaaien al in te grijpen met een toepassing van 20 kg Vydate 10 G en vervolgens in de teelt, als de situatie daarom vraagt, een bestrijding met Benevia.

Doel van deze toepassingen is om de druk van de uienvlieg in bovengenoemde gebieden omlaag te brengen waardoor de situatie binnen enkele jaren beheersbaar is.
Een andere oplossing zou zijn om in die gebieden enkele jaren geen uien te telen maar dat vindt de LTO vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroenten niet reëel.

Wanneer de druk laag genoeg is, kan de uienvlieg vervolgens beheerst worden met toepassingen van bijvoorbeeld NemGuard DE en de inzet van steriele uienvliegen.

In 2021 start LTO Nederland ook met een pilotproject binnen het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming van LNV. Daarin wordt gekeken op welke manier de uienvlieg en de bonenvlieg het beste onder controle gehouden kan worden. Er wordt daarin gekeken naar biologische bestrijding, zaadbehandeling en bespuitingen. Zeer waarschijnlijk zal de oplossing liggen in een combinatie van verschillende toepassingen.

Voor de bonenteelt is er na het wegvallen van het zaadbehandelingsmiddel Pyristar 250 CF geen afdoende bestrijding meer mogelijk. Op dit moment wordt een vrijstelling aangevraagd voor een ander middel voor de vroege bestrijding van de bonenvlieg.

Bron: LTO Akkerbouw en Vollegrondsgroenten