Gele hesjes voor pootgoedtelers

In groten getale kwamen de Groningse pootgoedtelers naar de LTO sectorbijeenkomst te Uithuizen afgelopen dinsdag 4 december.

Het was druk in de grote zaal van De Butler en voor velen een uitgelezen moment om met bekenden bij te praten. Er is veel gebeurd en de sector ziet een veelheid aan beleidsinitiatieven en fytosanitaire aangelegenheden op zich afkomen. Avondvoorzitter Jaap Vermuë constateerde aan het eind dan ook niet voor niets dat het totale pakket soms ontmoedigend is. En toch lukt het ons weer om jaar op jaar een topkwaliteitsproduct te leveren, waarvoor wereldwijd vraag bestaat.

De aanwezigen luisterden met aandacht naar de onderwerpen die de inleiders te berde brachten. Werkgroepsvoorzitter LTO Pootaardappelen Peter Berghuis, Jan Eggo Hommes van de NAK en Bert Waterink van de NVWA wisselden elkaar af bij de bespreking van de diverse onderwerpen. Soms was er kritiek op de wijze waarop besluiten over tariefwijziging van de PotatoPol-verzekering werden gecommuniceerd, maar over het algemeen bleek er begrip te zijn voor de ontwikkelingen, hoewel sommige dossiers wel erg veel tijd vragen. Het aanpassen van het fytosanitaire beleid voor M. chitwoodi en M. fallax vraagt veel geduld, maar toch is ook daarop gerede kans dat er binnenkort een doorbraak te melden zal zijn.

Avondvoorzitter Jaap Vermuë deed tijdens zijn slotbeschouwing van de avond toch een oproep aan het aandachtige gehoor om vooral kritische vragen te stellen aan beleidmakers van de standsorganisatie. Volgende week komt de algemeen voorzitter naar het Groningse land voor een inleiding en Jaap Vermuë wil dan toch graag duidelijkheid over de positie van de pootaardappelsector in de moderne toekomstvisies. In Den Haag wordt alleen nog maar gesproken over circulaire landbouw en vergroening van het middelenpakket, terwijl het voor de pootgoedsector van vitaal belang is om de fytosanitaire kwaliteit te kunnen garanderen, terwijl zo’n 70-80% van de productie bedoeld is voor wereldwijde export.

De circulaire landbouwidealen waarbij je grondstoffen betrekt van producenten enkele dorpen verderop, staat met die mondiale exportpositie op het eerste gezicht op gespannen voet. Ons kleine land is de tweede mondiale exporteur van agrarische producten en de pootgoedsector is daar een zekere exponent van. Als circulair ook de hele wereldbol kan omvatten, dan is het de vraag of die circulariteit in visiedocumenten verbijzondering behoeft. Het was dan ook een terechte oproep van de avondvoorzitter om daar kritische vragen over te stellen. Dat betekent echter niet dat er direct een protestbeweging zoals in Frankrijk tegen het door de overheid gevoerde beleid wordt ontketend.

Die beweging in Frankrijk wordt in de media aangeduid met een verwijzing naar de massaal gedragen gele hesjes. Het protest daar gaat over belastingverhoging op brandstof, maar ook over heel andere zaken. Het lijkt een beweging te worden van algehele ontevredenheid met en wantrouwen in de politiek. Ook Gronings vertrouwen in Den Haag is in het verleden vaak geschaad. We kennen allemaal de beelden van zich in-de-steek-gelaten voelende bewoners van door aardbevingen getroffen huizen. De noordelijke pootgoedsector in ons land is van grote waarde voor onze nationale economie en voorziet mondiaal vele aardappeltelers van prima pootgoed. Die sector verdient het om in ere gehouden te worden en het nieuwe beleid zal het de pootgoedtelers mogelijk moeten blijven maken, om die rol te kunnen vervullen.

Jeroen Kloos

Jeroen Kloos

Senior adviseur Akkerbouw LTO Nederland

Naar alle weblogs van Jeroen Kloos

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.