Akkerbouwer met hart en ziel

Tijdens de goedbezochte LTO Pootgoedavond in het Zeeuws Vlaamse Axel van afgelopen maandagavond 16 december 2019 spatte de betrokkenheid en motivatie er vanaf. De discussie, geleid door avondvoorzitter Cees Gommeren, omvatte diverse zaken. Het lijken soms kleine aspecten, maar doordat bijvoorbeeld Glyfosaat voortdurend onder vuur ligt, worden er bij professionele akkerbouwers onzekerheden in de uitvoering van hun werk gecreëerd. Dat Glyfosaat is een systemisch middel dat in kleine hoeveelheden van enorme waarde is voor de bestrijding van AM bij het gebruik van aardappel als lokgewas.

Akkerbouw is het mooiste vak van de wereld, maar haar technologische innovaties worden gefrustreerd. De ontwikkeling van robuuste rassen in ons land wordt ernstig belemmerd door gerechtelijke uitspraken, die innovaties tegenhouden. Daarentegen worden die methoden in andere delen van de wereld wel volop gebruikt en is het niet ondenkbeeldig, dat zelfs in de aardappelteelt ons land op achterstand wordt gezet. Door hard en innovatief werk hebben we wereldwijde faam opgebouwd met onze aardappelteelt. Akkerbouwers voelen nu de pijn van stilstand en achteruitgang, waardoor die toppositie onder druk staat.

Dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag op het gevoel voor de sector en toekomstperspectief voor de jonge generatie. In het cultureel centrum De Halle te Axel waren jonge akkerbouwers goed vertegenwoordigd. Het gaat om hun toekomst. Die discussie werd na afloop voortgezet aan de bar onder het genot van een drankje. Helaas wordt ook van Europa met zijn Green Deal niet veel perspectief verwacht. Met die Green Deal wil de EU onder andere het gebruik en risico’s van chemische bestrijdingsmiddelen, meststoffen en antibiotica aanzienlijk verminderen.

De Commissie verklaarde al dan niet wetgevende maatregelen te bepalen om deze verminderingen door te voeren. Terug naar de tijd van “Ot en Sien” is geen toekomst, zeker niet als import uit andere delen van de wereld vrijelijk onze interne markt kan bevoorraden. De vraag kan ook nog gesteld worden hoe alle GLB-doelstellingen zo ingevuld gaan worden: aantrekkelijk en vitaal platteland, biodiversiteit, klimaat, voedselvoorziening, etc., etc., etc. De nieuw gekozen ZLTO-Akkerbouwvoorzitter, Hendrik Jan ten Cate, stelde in dit verband niet voor niets de vraag hoe er gedacht wordt over de aanstaande boerenacties van 18 december 2019.

De actiebereidheid en steun daarvoor onder de aanwezige akkerbouwleden was groot. Er heeft maandagochtend overleg plaatsgevonden in het Catshuis tussen het Kabinet en enkele vertegenwoordigers van de boeren. Met enig sarcasme werd gesteld dat het zeker weer een constructief gesprek is geweest. Daar werd nadere invulling aan gegeven tijdens de derde helft. Het lijkt een veel gebezigde strategie van de overheid te worden om met belanghebbenden te praten, terwijl de voornemens en regelgeving gewoon doorgaan. ‘We zijn het gewoon zat’ om zo aan het lijntje gehouden te worden.

De indruk bestaat dat we op een kantelpunt staan. Het lijkt er bovendien op dat wij veel aandacht krijgen vanuit het buitenland. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat we in ons land op die wijze veel meer invloed hebben op de rest van Europa, dan we ons bewust zijn. Als die wereldbefaamde landbouw uit Nederland protesteert, heeft dat zijn weerslag in de rest van de Europese Unie. De landbouw en de akkerbouw in het bijzonder, is en blijft niet voor niets de primaire sector bij uitstek. Het is het mooiste vak van de wereld. Een moderne samenleving kan niet zonder een kleine, professionele en gespecialiseerde bevolkingsgroep, die voor ons dagelijks brood zorgt. En verantwoorde, moderne technologie hoort daarbij!

Jeroen Kloos

Jeroen Kloos

Senior adviseur Akkerbouw LTO Nederland

Naar alle weblogs van Jeroen Kloos

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.